Zaposleni – nastavni kadar

Nastavnici i saradnici u nastavi čine tim koji ostvaruje sve programske sadržaje.

Za organizaciju i razvoj nastavnog procesa, programe unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada u školi i evaluaciju svih oblika rada sa učenicima zadužen je direktor za nastavu. Aktivnosti vezane za planiranje, organizovanje i praćenje vaspitnog rada u školi, psihološko-instruktivni rad i savetodavni rad sa učenicima i roditeljima su poverene stručnim saradnicima – psihologu i pedagogu škole.

Stručno usavršavanje nastavnika  je permanentno i ostvaruje se kroz   metodičke seminare koje organizuju stručna društva i naučne i kulturne institucije u zemlji i inostranstvu.Profesori i stručni saradnici škole su autori i realizatori programa stručnog usavršavanja u školi.

Koordinatori