Jelena Vasić

Profesor fizike i hemije

jelena.vasic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:

  • Pohađa doktorske akademske studije, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju
  • Master fizikohemičar , Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju
  • Diplomirani fizikohemičar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

Naučni radovi:

  • J. Vasić, D. Dimić, M. Antonijević, E. Avdović, D. Milenković, Đ. Nakarada,  J. Dimitrić-Marković, M. Molnar, M. Lončarić,  D.Bešlo, Z. Marković, ‘’ Elektronski efekti  3-metoksikarbonilkumarin supstituenanata na spektralna svojstva, antioksidans svojstva i svojstva vezivanja proteina. ” Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(14), 11820. DOI: 10.3390/ijms241411820  https://www.mdpi.com/1422-0067/24/14/11820

Promocija nauke:              

  • Podkast “Život na srpskom”, Nova S https://nova.rs/podcast/mladi-naucnici-srbije-razvijaju-nove-antioksidanse-za-borbu-protiv-slobodnih-radikala/
  • Deveta konferencija mladih hemčara Srbije
  • Centar za promociju nauke. Festival nauke