Branka Zacero 

profesor matematike

branka.zacero@boskovic.edu.rs

Obrazovanje

 • Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Smer: profesor matematike i računarstva
 • Zvanje : Diplomirani matematičar

Savladani seminari i stručna usavršavanja

 • Arhimedesove matematičke i računarske tribine /stalni seminari  za sručno usavršavanje
 • Recenzije udžbenika i zbirki za učenike od petog od osmog razreda
 • Razvoj testova znanja i primena u diferenciranju nastave učenja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Formativno ocenjivanje i njegova primena u digitalnom okruženju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Primena aplokacije za pregledanje otvorenih zadataka na završnom ispitu / državnoj maturi,
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Selfie 2020 – 2021, session 1, Evropska komisija, Direktorat za obrazovanje i kulturu
 • Strategije u radu sa učenicima koji pokazuju problem u ponašanju,
  Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Porodično nasilje – Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Bezbedno korišćenje digitalne tehnologije – prevencija digitalnog nasilja,
 • Ministarstvo prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Etika i integritet- Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Interakcijom do projektne nastave u algebri, Matematiskop
 • Kritičko mišljenje i rešavanje problema,  British Council
 • Digitalna pismenost,  British Council
 • Kodiranje uz pomoć micro:bita, British Council
 • G Suite – izrada efikasnih testova znanja I upitnika i G Suite Meet – potpuna interakcija svih učesnika nastavnog procesa, BIGZ
 • Učimo kreativno, gradimo partnerstva: kvalitetniji rad s učenicima i njihovim roditeljima, Klett
 • Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Digitalna učionica, digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika I digitalnih obrazovnih materijala, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Republička smotra talemata  ( Centar za talente)
 • Elektronska škola za početnike ( Šesta beogradska gimnazija )
 • Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavu ( Gimnazija „Ruđer Bošković“ Beograd )
 • Rad sa talentovanom decom u oblasti informatike (Univerzitet METROPOLITAN Beograd)
 • Republička smotra talenata (Centar za talente)
 • Specijalizovani repubublički seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama o radu sa mladim matematičarima (Matematičko društvo „ Arhimedes“)
 • Savremena nastava matematike u starijim razredima osnovne škole
  (Prirodno matematički fakultet Novi Sad)
 • Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima osnovne škole
  (Društvo matematičara Srbije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Stevanović

Profesor digitalnog dizajna

jasna.stevanovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:

 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Matiematika, informatika i računari sa primenama

 

Radno iskustvo:

 • Radila u računskim centrima kompanija sa raznolikim osnovnim delatnostima: statistika, rudarstvo, automobilska, naftna, farmaceutska industrija, bankarstvo.
 • Rad u Srbiji, Južnoafričkoj republici, UK i Švajcarskoj
 • Stručno usavršavanje na međunarodnim kursevima iz različitih programskih jezika i softverskih paketa, kao I obuke za rad u posebnim oblastima delatnosti pojedinih kompanija, za koje je IT obezbeđivao programsku podršku

 

Rad sa decom:

 • Obuka za Montesori edukatora
 • Rad sa decom ulice – volonterski rad u Svratištu za decu ulice
 • Rad sa mnogim generacijama dece – pomoć u savladavanju školskih programa i individualnih poteškoća

Jelena Savković

jelena.savkovic@boskovic.edu.rs
profesor engleskog jezika

Obrazovanje

 • Univerzitet u Beogradu, (Master), 2010

 

Radno iskustvo

 • Zibo Shiyan High School International Department, Kina, 2019
 • Koordinator za Filozofsku Teoriju Saznanja
 • Koordinator za Pristupe nastavi i učenju
 • Nastavnik Kritičkog Mišljenja
 • International School of Astana, Kazahstan, 2017-19
 • Koordinator za Filozofsku Teoriju Saznanja, Član tima za akreditaciju IB kurikuluma
 • Nastavnik Akvizicije engleskog jezika
 • Sinarmas World Academy, Indoneziia, 2015-17
 • Nastavnik TOK
 • Nastavnik engleskog jezika
 • Lancers International School, Indija, 2014-15
 • Razredni nastavnik (nauka, kultura, matematika i jezik) za 5ti razred
 • Gimnazija Kralj Petar I, Srbija, 2011-2012

 

Profesionalno usavršavanje

 • Concept-Based Inquiry, with Rachel French, 2021
 • Extended Essay in Focus, Cat. 3 with Zhengwei Wei, China, 2019
 • TOK Examiners training International Baccalaureate (Online), 2018
 • IB DP Coordinators, Cat. 2 International Baccalaureate (Online), 2018
 • IB DP TOK, Cat. 3 International Baccalaureate (Online), 2018
 • Understanding IB DP with Roz Trudgon, Kazakhstan, 2018
 • IB ATLs, Cat. 3 with Tanya Masarwa, Kazakhstan, 2018
 • Global Context (in-school workshop), Kazakhstan, 2017
 • IB DP TOK, Cat. 1 International Baccalaureate (Online), 2016
 • Thinking and Questioning for Deeper Understanding with Kath Murdoch, India, 2014
 • Concept Based Learning, India, 2014
 • Classroom Management (in-school seminar), Cambodia, 2014

Ostalo

 • IBTOK Examiner
 • Founder of AGORA educational solutions

Jelena Vasić

Profesor fizike i hemije

jelena.vasic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:

 • Pohađa doktorske akademske studije, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju
 • Master fizikohemičar , Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju
 • Diplomirani fizikohemičar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

Naučni radovi:

 • J. Vasić, D. Dimić, M. Antonijević, E. Avdović, D. Milenković, Đ. Nakarada,  J. Dimitrić-Marković, M. Molnar, M. Lončarić,  D.Bešlo, Z. Marković, ‘’ Elektronski efekti  3-metoksikarbonilkumarin supstituenanata na spektralna svojstva, antioksidans svojstva i svojstva vezivanja proteina. ” Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(14), 11820. DOI: 10.3390/ijms241411820  https://www.mdpi.com/1422-0067/24/14/11820

Promocija nauke:              

 • Podkast “Život na srpskom”, Nova S https://nova.rs/podcast/mladi-naucnici-srbije-razvijaju-nove-antioksidanse-za-borbu-protiv-slobodnih-radikala/
 • Deveta konferencija mladih hemčara Srbije
 • Centar za promociju nauke. Festival nauke

Jovan Stojanovic

jovan.stojanovic@boskovic.edu.rs

profesor nemačkog jezika

 

Obrazovanje:

 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, germanistika, katedra za nemački i književnost

Radno iskustvo:

 • Od 2011. godine predavač za odrasle i mlade u različitim školama i centrima za strane jezike, poput Austrijskog centra, Daf centra, Klett, International School of Belgrade i drugih.
 • Višegodišnje iskustvo sa mladima u okviru Eurocampa, projekta svake godine realizovanog u Nemačkoj kroz niz pedagoško-političkih radionica i radnih aktivnosti
 • Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt, Nemačka
 • Licencirani ÖSD ispitivač (ÖSD – Austrijska jezička diploma)

Natalija Radović

Profesor španskog jezika

natalija.radovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Master profesor španskog jezika i hispanskih književnosti (Metodika nastave, Primenjena lingvistika)

Master kurs – Enseñanza del español como lengua extranjera, Univerzitet Complutense u Madridu

Suosnivač i podpredsednica Udruženja profesora španskog jezika Srbije

Stručno usavršavanje:

 • Jul 2009 – Kurs obuke profesora španskog jezika, Univerzitet Autonoma, Madrid (učesnik)
 • April 2011. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edinumen, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Novembar 2011. Kurs obuke za ispitivača međunarodnog DELE ispita C2, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Mart 2012. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edelsa , Institut Servantes. (sertifikat)
 • April 2012. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edinumen, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Jul 2012. Master kurs obuke profesora španskog kao stranog jezika u trajanju od 100 sati na Fakultetu Complutense u Madridu. (sertifikat)
 • Mart 2013. Seminar profesora španskog jezika, Institut Servantes. (sertifikat)
 •  Jun 2013. Seminar profesora španskog jezika, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Jun 2013. Stručni skup stručnog usavršavanja „Data Didakta“. (učesnik)
 • Avgust 2014. Stipendista škole Delibes u Salamanki, po preporuci španske ambasade, kurs obuke profesora u trajanju od 30 sati. (sertifikat)
 • Jun 2018. Kurs iz španske kulture i upotrebe IKT alata u okviru projekta “The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign Language“KA1 Erasmus+, škola Delibes u Salamanki u trajanju od 15 sati. (sertifikat)
 • Jun 2018. V Congreso Internacional del Español en Castilla y León
 • Jun 2018- Jula 2018. La Cultura y las TIC en la clase de ELE, Colegio Delibes, Salamanca
 • Učešće na projektma i konferencijama
 • Feb 2022.  Predavač na španskoj edukativnoj platformi “Profedeele”
 • Sept. 2022. Učesnik i realizator materijala – Priručnika za ranu nastavu španskog kao stranog jezika u okviru projekta Profedepeques – DeTeleda na Filološkom fakultetu u Beogradu.
 • Jun 2019. Učesnik na XIII Međunarodnom simpozijumu SEDLL-a, jedan od realizatora materijala besplatne platforme za online učenje o španskoj kulturi namenjenoj profesorima španskog jezika pod nazivom „Cultuforma“
 • Sept. 2018. Učesnik u organizaciji Druge nacionalne konferencije hispanista na Filološkom fakultetu
 • 2017. Autor i realizator akreditovanog seminara “Od gramatike do igre” (ZUOV)

 

Aleksandar Stanić

aleksadnar.stanic@boskovic.edu.rs

 

Obrazovanje:

 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu – profesor fizičke kulture 1998.-2005.
 • Ispit za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (licenca) – 2016.

 

Radno iskustvo:

 • Trener plivanja – Aqua termal club, Beograd ( jul 2022. -sep.2023. )
 • Menadžer i glavni trener plivanja – Dečiji rekreativni centar Zdravo dete, Beograd (oktobar 2018. – jun 2022.)
 • Profesor fizičkog vaspitanja – Osnovna škola „22. decembar“, Donja Trepča (oktobar 2010. – oktobar 2018.)
 • Personalni trener igrača – Košarkaški klub Borac, Čačak (oktobar 2010. – oktobar 2018.)
 • Menadžer i trener – Fitnes klub Dr Feelgood, Čačak (oktobar 2009. – septembar 2010.)
 • Trener – Fitnes klub Tonus prof, Beograd (septembar 2006. – septembar 2007.)
 • Profesor fizičkog vaspitanja – Osnovna škola „22. decembar“, Donja Trepča (oktobar 2004. – septembar 2005.)

 

Stručno usavršavanje:

 •   MYP sertifikat (Certificate_MYP-Physical and health education)
 • „Osnovno osposobljavanje iz pružanja prve pomoći“ – Crveni krst Novi Beograd (oktobar 2022.)
 • „Blog, tviter i fejsbuk u nastavi“ – Obrazovno kreativni centar Bor (mart 2017.)
 • „Implementacija standarda u nastavni proces“ – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković“ Beograd (mart 2016.)
 • „Unapređenje nastave fizičkog vaspitanja i vrednovanje učenika motivisanih pohvalom i nagradom“ – Centar za stručno usavršavanje Kikinda (septembar 2014.)
 • „Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u funkciji cilja i zadatka nastave fizičkog vaspitanja“- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd (mart 2013.)

 

 

Bojana Vidović

Profesor engleskog jezika i književnosti

bojana.vidovic@boskovic.edu.rs

OBRAZOVANJE:

 • 2010     Master studije Engleski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd
 • 2007     Osnovne studije Engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 • Pearson English webinars: Supporting blended and online learning, Maximising potential using digital platforms and tools Mental health and wellbeing Building confidence,

 

 • Invigilator in the Primary Round of 8th International English Language Olympiad (Hippo2020)
 • Invigilator in the Primary Round of 7th International English Language Olympiad (Hippo2019)

 

 • Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom, Pearson seminar, 2018.
 • Veštine uspešne komunikacije, 2018.
 • Pravopis i poslovna korespondencija, 2018.
 • Komunikacijski trougao: nastavnik, učenik, roditelj, 2018.
 • Metodička radionica o savremenim modelima nastave I izradi pripreme za čas aktivne nastave, 2018.
 • “Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom,“ Pearson Central Europe predstavništvo, 2018.
 • 2010-16 prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama
 • „Školsko ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi,” Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, 2009

 

 • koordinator projekta „Nedelja američke kulture“ (Karlovačka gimnazija, april 2009)
 • koordinator projekta „Prva prevodilačka radionica“(Karlovačka gimnazija, maj 2009)
 • “Nastavnik u funkciji odeljenskog starešine,” Tehnička škola, Subotica, 2008.
 • engleski kao prvi i drugi strani jezik (programi McMillan, Oxford)
 • teorija i tehnika prevođenja
 • pripremna nastava za prijemni u filološke gimnazije
 • priprema za ispite IELTS, CAE, FCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Brajović Pavličić

Profesor sprskog jezika i književnosti

marija.brajovic@boskovic.edu.rs

 

Obrazovanje:

Filološki fakultet u Beogradu, grupa za srpsko-

hrvatski jezik i književnost, položen ispit OLT ASD u Kanberi, Australija.

 

Radno iskustvo:

 

 • Osnovna bilingvalna englesko-italijanska škola  “Jaralamla”,Kanbera, Australija
 • Predavač srpskog jezika u srpskoj školi “Dositej” u Kanberi. Radi sa mladima iz srpske dijaspore u Australiji.

 

 • Novine Politika” redaktor, lektor, i šef lektorske službe
 • Institut za strane jezike- predavač srpskog jezika za strance

Nada Milićević

Profesor ruskog jezika i književnosti

 

Obrazovanje:

 • Osnovne i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • (modul: Jezik, književnost, kultura)
 • Pohađa doktorske studije (modul: Kultura)
 • Drugi jezici: engleski i ukrajinski jezik
 • Stručno usavršavanje : Moskovski državni univerzitet Lomonosov
 • Usavršavanje u oblastima: Književnost u nastavnom procesu, Metodika predavanja ruske kulture i Moskovski konceptualizam