KREATIVNE AKTIVNOSTI ŠKOLE

Tragajući za načinima da se proces učenja učini privlačnijim, motivacija za učenje pomeri sa ocene i istraživački duh otkrije u svakom detetu, u školi „Ruđer Bošković“ pokrenut je program „Kreativne aktivnosti škole“ (KAŠ) kao forma eksperimentalne edukacije zasnovane prvenstveno na iskustvenom učenju. Ciljevi KAŠ programa su: razvijanje kritičkog mišljenja, širenje dijapazona interesovanja, razvijanje saznajne radoznalosti i ljubavi prema znanju, podrška razvoju lične odgovornosti i inicijative, podrška izgradnji ličnog identiteta, ovladavanje osnovnim konceptima naučne metodologije kroz samostalna istraživanja društvenih fenomena uz pomoć odraslih, oslobađanje i razvijanje kreativnih potencijala, jačanje kompetencija za naučni objektivni pristup stvarnosti.

Kreativne aktivnosti škole obuhvataju rad učenika u sekcijama, program Service As Action u okviru Middle Years Programa i CAS program u okviru Diploma Programa.

Sekcije za učenike mlađih razreda osnovne škole- MALI KAŠ :

kefalica; nauka; dramska sekcija; art; hor; ples i folklor; sport; narodna tradicija; jezičke radionice.

Sekcije za učenike starijih razreda osnovne škole- VELIKI KAŠ:

istorijska sekcija; geografska sekcija; arts and crafts; hor i orkestar; sport; modelarstvo; novinari; prirodnjačka sekcija; ekološka sekcija; misliša; dramsko-recitatorska sekcija; jezičke radionice;
učenički parlament, programiranje, šah, ples, orijentiring, verska nastava.