Podrška učenicima

Individualna podrška u učionici i van nje

Podrška kroz individualizovani  pristup u nastavi – zadaci u okviru predmetnih oblasti se prilagođavaju individualnim potrebama učenika i rade se na različitim nivoima težine. Učenici se uče da sami sebe procenjuju i da zadatke biraju u skladu sa onim šta oni trenutno mogu i šta za njih predstavlja izazov.

Podrška kroz Study time – u okviru planiranih ili dogovorenih termina u toku dana, učenici imaju mogućnost da uz pomoć i podršku nastavnika dodatno rade na savladavanju oblasti koje im predstavljaju teškoću, nisu im dovoljno jasne ili žele da provere svoje znanje.

Podrška kroz savetodavne razgovore sa psihologom – učenici imaju mogućnost da se obrate za pomoć i podršku kada ne mogu samostalno da nađu rešenje u nekoj konfliktnoj situaciji, kada ne mogu da izađu na kraj sa nekim problemom ili kada im treba usmerenje prilikom donošenja nekih važnih odluka.

Podrška kroz radionice – učenici imaju mogućnost da dobiju podršku kroz realizaciju radionica na različite aktuelne teme iz oblasti zdravlja, problema odrastanja, bezbednosti, učenja tokom kojih imaju prilike da čuju od predavača iz škole ili gosta predavača najvažnije informacije o tim temama ili da kroz odgovore na pitanja otklone nedoumice i dobiju preporuku i savet.

Podrška kroz korišćenje biblioteke – u našem sistemu postoje PYP i MYP biblioteka koje su opremljene stručnom literaturom i beletristikom, kao i ostalim didaktičkim materijalima. Uz pomoć bibliotekara, učenici mogu dobiti informacije ili usmerenje na odgovarajuću literaturu za svoje istraživačke radove ili za razvijanje svojih čitalačkih navika.

Podrška  kroz onlajn resurse – pomoć u učenju učenici  dobijaju na  platformi ManageBac, gde nastavnici postavljaju različite materijale za učenje,  kao  i putem upućivanja na korišćenje  relevantnih izvora informacija, poput  enciklopedije “Britanika “  i baze  EBSCO.

Podrška za upis na studije u inostranstvu – učenici završnih godina Gimnazije dobijaju sveobuhvatnu pomoć prilikom aplikacije na fakultete u inostranstvu. Ovaj proces podrazumeva informisanje o studijskim programima i zahtevima fakulteta, a po potrebi i profesionalnu orijentaciju u kancelariji školskog psihologa.

Podrška kroz zdravstvenu negu i zaštitu – ukoliko se učenici u toku dana ne osećaju dobro, ukoliko dođe do neke povrede ili imaju potrebe za uzimanjem terapije uz praćenje stručnog lica, učenici se mogu obratiti našoj zdravstvenoj radnici. Škola poseduje ambulantu koja je opremljena medicinskim materijalom, kako bi se mogla ukazati prva pomoć učenicima.

Škola obezbeđuje sve potrebne udžbenike, potreban pribor za rad kao i školsku uniformu i delove sportske opreme za časove  fizičkog vaspitanja. Učenicima su na raspolaganju vlastite kasete za odlaganje knjiga i pribora.

Školski restoran  pored redovnog jelovnika priprema i posebna jela za one učenike koji iz  zdravstvenih ili verskih razloga određenog dana ne mogu konzumirati neko od tri ponudjene opcije.

Podrška kroz sistem bezbednosti– o sigurnosti učenika i zaposlenih brine posebna služba obezbeđenja, a na teritoriji kampusa vrši se konstantan nadzor putem sistema sigurnosnih kamera. Sistem kontrole izlazaka iz Obrazovnog sistema sprovodi se isključivo na osnovu odobrenja roditelja, izdavanjem propusnica.