Diploma Programme

Program međunarodne mature (IBDP) je opšteobrazovni program koji se izvodi u trećoj i četvrtoj godini gimnazije, a završava se polaganjem ispita.

Opšti ciljevi Programa međunarodne mature su:

– uspostavljanje međunarodnih obrazovnih standarda,
– podsticanje razumevanja različitih kultura kroz zajedničko akademsko iskustvo,
– ostvarivanje visokih akademskih postignuća,
– svestrano obrazovanje ličnosti,
– razvijanje osetljivosti za  potrebe drugih ljudi,
– razvijanje svesti o značaju očuvanja životne sredine.

Program međunarodne mature učenicima nudi:

– savremen nastavni program,
– razvijanje znanja i veština u različitim naučnim oblastima, neophodnih za nastavak  školovanja,
– sticanje stvaralačkog iskustva kroz izradu seminarskih radova, projekata i istraživanja,
– izgrađivanje odgovornog odnosa prema sopstvenom obrazovanju,
– razvijanje tehnika  učenja i samodiscipline,
– razvijanje kritičkog mišljenja, sopstvenog pogleda na svet, lične kreativnosti i humanih vrednosti.

Gimnazija Ruđer Bosković učenicima nudi sledeće predmete:

Grupa 1: srpski, engleski i ruski kao maternji jezik

Grupa 2: engleski, nemački, španski, italijanski na početnom i na višem nivou

Grupa 3: biznis i menadžment, ekonomija, psihologija, istorija, globalna politika, očuvanje životne sredine i društva

Grupa 4: biologija, hemija, fizika, kompjuterska nauka, očuvanje životne sredine i društva

Grupa 5: Matematika: primene i inerpretacije,Matematika:analitički pristup

Učenici biraju po 1 predmet iz 6 predmetnih grupa, slušaju predmet koji se zove teorija znanja (TOK) i učestvuju u CAS aktivnostima (Kreativnost, akcija i društveno – koristan rad). Šesta grupa predmeta je selektivna i ukoliko ne izabere predmet iz te grupe, učenik bira dodatni jezik ili prirodnu ili društvenu nauku. Takođe, učenici su u obavezi da urade maturski rad (Extended Essay). Predmeti se ocenjuju ocenama od 1 do 7, dok maturski rad u kombinaciji sa teorijom znanja vredi od 0 do 3 boda. Dakle, maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na diploma programu je 45. Minimalan broj bodova neophodan za dobijanje diplome, uz dodatne propisane uslove, je 24.

Učenici koji dobiju IB diplomu stiču pravo da konkurišu na univerzitete u više od 110 zemalja sveta, među njima i one najprestižnije.

U zavisnosti od rezultata mogu da konkurišu za delimične ili potpune stipendije na pojedinim univerzitetima.