IB Primary Years Programme

PYP je program usredsređen na razvoj deteta kao celovite individue i istraživača, kako u učionici, tako i u spoljnom svetu. To je okvir koji se rukovodi transdisciplinarnim temama od globalnog značaja, izučavanih uz pomoć znanja i veština koje proističu iz šest disciplina i transdisciplinarnih veština.

Program PYP se bavi:

  • akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika
  • podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja
  • podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu
  • pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama

Program PYP nastoji da uspostavi ravnotežu između sticanja znanja i veština, shvatanja koncepata, zauzimanja pozitivnih stavova i preduzimanja odgovornih koraka.

Znanje u programu PYP je sistematizovano u okviru šest transdisciplinarnih tema:

  • Ko smo mi
  • Gde se nalazimo u vremenu i prostoru
  • Kako se izražavamo
  • Kako svet funkcioniše
  • Kako se organizujemo
  • Planeta pripada svima nama

Transdisciplinarne teme  su pažljivo odabrane po svom značaju za sve učenike koji potiču iz različitih kultura. One nude mogućnosti za razvoj veština, znanja i razumevanja u okviru šest predmetnih oblasti za koje PYP definiše ishode: umetnosti, jezik, matematika, društvene nauke, prirodne nauke i lično, društveno i fizičko vaspitanje. Škole koje implementiraju PYP okvir mogu pored ovih predmetnih oblasti u istraživačku nastavu uključiti i gradivo i ishode definisane drugim programima, nacionalnim i internacionalnim.

Exhibition (Izložba)

Izložba predstavlja značajan događaj u životu učenika u završnoj godini realizacije PYP programa. Kroz proces izrade sopstvenog rada, učenici sintetizuju sve osnovne elemente PYP programa i dele ih sa čitavom školskom zajednicom. Izložba se realizuje tokom jedne transdisciplinarne teme ali su njom sintetizovani aspekti svih šest transdisciplinarnih tema. Učenici bivaju angažovani u kolaborativnom, transdisciplinarnom istraživačkom procesu i u okviru kog prepoznaju, istražuju  i nude rešenja za neke problemske situacije iz svakodnevnog života koje su od svetskog značaja.

Svrha izložbe je da učenike uključi u proces kolaborativnog planiranja i istraživanja, tokom kog oni imaju priliku da pokažu samostalnost i odgovornost za sopstveno učenje. Pojave istražuju iz različitih izvora informacija i perspektiva i planiraju preduzimanje akcije koja će doprineti rešavanju nekog problema globalnog značaja. Ovaj proces ujedinjuje učenike, nastavnike, roditelje i ostale članove školske zajednice u zajedničko kolaborativno iskustvo koje u sebe uključuje osnovne elemente PYP programa. Na ovaj način učenici slave svoj prelazak kao učenika sa PYP na MYP program.

Biblioteka

Biblioteka u PYP programu predstavlja mesto na kom se povezuju svi učesnici ovog programa i gde se odvijaju sve aktivnosti koje su veoma važne za podršku u realizaciji aktivnosti. Biblioteka podržava procese planiranja, učenja, istraživanja, čitanja u sredini koja je intelektualno i kulturalnopodsticajna i otvorena za nove ideje i nova iskustva.