Darko Miletić

Profesor francuskog jezika i književnosti

darko.miletic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa za francuski jezik i književnost

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Kognitivni razvoj
-Kako motivisati dete da uči
-Stručni seminar na Filioškom fakultetu (grupa domaćih i internacionalnih predavača), Beograd, 2010.
-Ib seminar, Pariz, 2011

Učešće u projektima:

-Interni školski projekti (Evropski Dan jezika)