Branka Zacero 

profesor matematike

branka.zacero@boskovic.edu.rs

Obrazovanje

 • Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Smer: profesor matematike i računarstva
 • Zvanje : Diplomirani matematičar

Savladani seminari i stručna usavršavanja

 • Arhimedesove matematičke i računarske tribine /stalni seminari  za sručno usavršavanje
 • Recenzije udžbenika i zbirki za učenike od petog od osmog razreda
 • Razvoj testova znanja i primena u diferenciranju nastave učenja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Formativno ocenjivanje i njegova primena u digitalnom okruženju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Primena aplokacije za pregledanje otvorenih zadataka na završnom ispitu / državnoj maturi,
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Selfie 2020 – 2021, session 1, Evropska komisija, Direktorat za obrazovanje i kulturu
 • Strategije u radu sa učenicima koji pokazuju problem u ponašanju,
  Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Porodično nasilje – Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Bezbedno korišćenje digitalne tehnologije – prevencija digitalnog nasilja,
 • Ministarstvo prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Etika i integritet- Ministarstvo, prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja
 • Interakcijom do projektne nastave u algebri, Matematiskop
 • Kritičko mišljenje i rešavanje problema,  British Council
 • Digitalna pismenost,  British Council
 • Kodiranje uz pomoć micro:bita, British Council
 • G Suite – izrada efikasnih testova znanja I upitnika i G Suite Meet – potpuna interakcija svih učesnika nastavnog procesa, BIGZ
 • Učimo kreativno, gradimo partnerstva: kvalitetniji rad s učenicima i njihovim roditeljima, Klett
 • Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Digitalna učionica, digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika I digitalnih obrazovnih materijala, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Republička smotra talemata  ( Centar za talente)
 • Elektronska škola za početnike ( Šesta beogradska gimnazija )
 • Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavu ( Gimnazija „Ruđer Bošković“ Beograd )
 • Rad sa talentovanom decom u oblasti informatike (Univerzitet METROPOLITAN Beograd)
 • Republička smotra talenata (Centar za talente)
 • Specijalizovani repubublički seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama o radu sa mladim matematičarima (Matematičko društvo „ Arhimedes“)
 • Savremena nastava matematike u starijim razredima osnovne škole
  (Prirodno matematički fakultet Novi Sad)
 • Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima osnovne škole
  (Društvo matematičara Srbije)