Marija Skoković

 

Profesorka razredne nastave, Učiteljski fakultet u Beogradu

marija.skokovic@boskovic.edu.rs

 • IB workshop- Learning Diversity and Inclusion, (2022)
 • Seminar “Mind up – Kako naš mozak funkcioniše” fondacija Novak Đoković, (2018)
 • Online Seminar „Dobra priprema za čas -dobar čas“ (2015)
 • Online Seminar „Aktivno orijentisana nastava matematike“ (2015)
 • Webinar “Uvođenje tableta u nastavu”, Hewlett Packard, Charles Radman (2015).
 • Seminar “Veštine za adolescenciju”, (2015)
 • Seminar „Motivacija za učenje i psihološka priprema za učenje“ (2011)
 • Seminar „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ (moduli I, II, III and IV) (2011)
 • Seminar „Kako misliti drugačije i interdisciplinarno“ (2010)
 • Seminar „Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan“ (2010)
 • Seminar „Mensa – NTC sistemi učenja“ (2010)
 • „Classroom management seminar and workshops“, training provider-Highgate school Cyprus (2008-2010)
 • Practical Classroom Training – Cyprus, training provider – Highgate school, Cyprus (November 2009)
 • Položen ispit za licencu za Profesora razredne nastave (2009)
 • Seminar „Školski razvojini plan“
 • Seminar “Kako napisati projekat” (2008)

Spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Ocenjivanje testova u okviru Međunarodnog istraživanja obrazovnih postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole u oblasti matematike i prirodnih nauka – TIMSS 2011, 2015 i 2019 (Trends in Mathematics and Science Study).