Staša Lučić

Profesor istorije

stasa.lucic@boslovic.edu.rs

 

Obrazovanje:

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa: istorija, smer – moderna istorija, doktorske studije , u toku

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa: istorija, smer – moderna istorija, master studije 2010-2011

 

Filozofski fakultet Aristotelovog Univerziteta u Solunu, grupa istorija i arheologija, smer arheologija , osnovne studije 1998-2002, stipendija Ministarstva Severne Grčke

 

 

Zvanje: diplomirani istoričar/ diplomirani arheolog

 

Stručno usavršavanje:

IB workshop- Learning Diversity and Inclusion, (avgust, 2022)

DP seminar za istoriju (kategorija III),  februar  2018

DP seminar za ToK (kategorija II), 2015

DP seminar za istoriju (kategorija I)2009

DP seminar za ToK (kategorija I) 2009

DP trening za eksterne ocenjivače za istoriju I ToK , 2012

IGCSE seminar za istoriju , mart  2017

Usavršavanje komunikacione kompetentnosti , seminar Instituta za pedagoška istraživanja, februar  2107

Fakultet za društvene nauke Univerziteta u Kopenhagenu,  PhD Course Nationalism and Multiculturalism decembar  2012

 

 

Profesionalno iskustvo:

 

Od 2019. i profesor istorije na standardnom i visokom nivou na IB Diploma programu u Gimnaziji “Ruđer Bošković”, Beograd

 

Od 2007.  profesor istorije na standardnom i visokom nivou i ToK  na IB Diploma programu u Gimnaziji Crnjanski, Beograd

Od 2015. profesor istorije i globalnih perspektiva na IGCSE programu u Gimnaziji Crnjanski Beograd

April 2015. professor istorije na Study Academy Vienna, Beč

Od 2012.  IBDP examiner za History Paper 2 i ToK esej

Maj 2014. Istraživač u Centru za studije  Jugoistočne Evrope, Grac

  1. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture