Dragana Stojčić

Profesor matematike i računarstva

dragana.stojcic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu – master matematičar – profesor matematike i računarstva

Stručno usavršavanje:

Nove tehnologije u obrazovanju i upotreba IKT u obrazovanju

-IB workshop Launching the MYP

-EBSCO face-to-face workshop

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu praksu

-IB workshop Global contexts for teaching and learning

-Arhimedesove matematičke i računarske tribine

Učešće u projektima:

-Elektronska škola veba
-Elektronska zbirka zadataka iz matematike za osnovnu školu

-Republička smotra talenata (Centar za talente) – komisija za pregledanje i odbranu radova

-Rad sa nadarenim učenicima
-Interni školski projekti