Jovana Radulović

Profesor razredne nastave

jovana.radulovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Učiteljski fakultet u Beogradu, profesor razredne nastave

Stručno usavršavanje:

-IB workshop- Learning Diversity and Inclusion, (avgust, 2022)

-Univerzijada (2009)
-Individualni rad na engleskom jeziku sa decom mlađeg školskog uzrasta u diplomatskoj porodici (2009-2011)
-Modul za engleski jezik, Učiteljski fakultet u Beogradu (2010)
-Master studije, Učiteljski fakultet u Beogradu (2011)
-Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International, Council of Europe Level B2 (2013)
-Učitelj u produženom boravku u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo (2015)
-Učitelj u redovnoj nastavi u OŠ „Bejza“ Beograd (2015-2016)
-Od teorije do prakse, akreditovani seminar (2015)
-Savremene tehnologije u obrazovanju, konferencija Britanskog saveta (2016)
-Profesionalizacija odeljenskih starešina u saradnji sa roditeljima, akreditovani seminar (2016.)
-Portfolio učenika – alternaativni način vrednovanja, akreditovani onlajn seminar (2017.)

Međunarodni seminari:

-IB workshop: Making the PYP Happen in the Classroom (February, 2017)
-EU Code Week – Deep Dive, European Schoolnet Academy (October, 2019)
-Online Teams Live event, Hacking future skills: Computer Science Education (June, 2020)

Državni seminari:

-Da ocena budę ogledalo znanja, tribina (2022.)
-Državni seminar za učitelje matematike, Društvo matematičara Srbije (2022.)
-Igra i istraživanje kao načini učenja, akreditovani seminar (2023.)
-Obuka nastavnika razredne nastave za primenu mikrobit uređaja u okviru nastavne teme “Algoritamski način razmišljanja” predmeta Digitalni svet, British Council, (2023.)

Aktivnosti u školi:

-Europe Code Week (2019), organizovanje aktivnosti na PYP uzrastu
-Europe Code Week (2020), organizovanje aktivnosti na PYP uzrastu
-Europe Code Week (2021), organizovanje aktivnosti na PYP uzrastu