Gordana Josimov

Profesor razredne nastave

gordana.josimov@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: profesor razredne nastave, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Koautor priručnika:

– Vodič za unapređenje rada nastavnika i škola, Reformski obrazovani krugovi (2005);
– Vodič za unapređivanje obrazovne inkluzivne prakse, Fondacija za otvoreno društvo, Beograd (2007);
– Ključna znanja iz prošlosti u nastavnim predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo kao osnova za učenje istorije, ZVKOV (2010);
– Vodič za nastavničko udruživanje, Centar za obrazovne politke, Fondacija za otvoreno društvo, SURS, (2013).

Autor članaka:

-Timski do uspeha, Prosvetni pregled ( 2009);
-Doprinos Saveza učitelja Republike Srbije uvođenju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Učitelj ( 2010);
-Profesionalni razvoj učitelja, Prosvetni pregled ( 2011);
-Realizacija nastave u odeljenju sa učenicima koji napreduju po individualnom obrazovnom planu, Učitelj ( 2012).

Koautor članka:

-Procena kapaciteta i potreba učitelja za razvoj inkluzivnog obrazovanja, Zbornik radova „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Institut za pedagoška istraživanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica (2011).

Član redakcije:

-Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju, IK Klett, Beograd, 2016.

Recenzent i evaluator udžbenika:

-IK Draganić, Beograd, IK Hol-net, Pančevo, IK Klett, Beograd.

Autor akreditovanih programa stručnog usavršavanja:

-Kreiranjem individualnih obrazovnih planova do inkluzivne prakse (2009/2010–2013/2014);
-Vaspitni rad i individualni vaspitni plan, (2012/2013–2015/2016);
-Kako disciplinovati naše učenike ? (2016/2017 – 2017/2018);
-Unapređivanje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava – Sabor učitelja Srbije (2009/2010–2013/2014);
-Stručne tribine, SURS (2009/2010–2013/2014).

Realizator akreditovanih programa:

-Primena obrazovnih standarda za kraj 3. razreda, ZVKOV (2003);
-Deca sa posebnim potrebama u vrtiću i školi, grupa Most (2004-2006);
-Rodna ravnopravnost u mojoj opštini, Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine (2005);
-Primena obrazovnih standarda za prvi ciklus obrazovanja, ZVKOV (2011);
-Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan, Ministarstvo prosvete (2011);
-Podrška unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada i osavremenjavanju metodologije rada u osnovnoj školi – Zimski susreti učitelja, (2009/10 – 2013/14);
-Inkluzivno obrazovanje i podrška učenicima iz osetljivih grupa, COP, 2014.

Projekti:

-Inkluzija – od prakse ka politici, Fondacija za otvoreno društvo, SURS, CIP, Save the children, MPNTR RS (2005–2009);
-Najinkluzivnija škola, supervizor, Fondacija za otvoreno društvo (2008- 2009);
-Moja škola, škola bez nasilja, UNICEF (2009–2010);
-Podrška implementaciji Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, SURS (2009)
-Indeks za inkluziju, ZVKOV (2009–2010);
-Procena kapaciteta i potreba učitelja za razvoj inkluzivnog obrazovanja, ZVKOV, Fond za otvoreno društvo, (2010);
-Strategija za smanjenje siromaštva, konsultant, Vlada Republike Srbije (2010);
-Karika koja nedostaje, mentor, Centar za interaktivnu pedagogiju (2010–2011);
-Svi u školu, budućnost za sve, koautor projekta, MPNTR RS, DILS, SURS, CIP, COP i FOS (2011);
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni plan, njegovu primenu i vrednovanje, član Radne grupe MPNTR RS (2010–2011);
-Ključne kompretencije – fokus na nastavu prirodnih nauka, najnoviji trendovi u obrazovanju, Kulturkontakt, Austria (2011);
-Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou, DILS, MPNTR RS (2010–2012);
-Unapređivanje tranzicije učenika sa teškoćama u razvoju u okviru obrazovanog sistema, Ministry of Education, Finland, Helsinki (2012);
-Inkluzija i posebne obrazovne potrebe, British Council ( 2014);
-Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz pripremu individualizovanog pristupa detetu/učeniku – Inkluzivno obrazovanje i Individualni obrazovni plan, rukovodilac tima (2014–2015);
-IPA11 Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju: opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala – Razvionica, trener, MPNTR (2014–2015);
-Igre bez granica u školskom dvorištu, autor, UPAD (2008-2016).

Internacionalni sertifikati:

Enhancing Professional Development of Education Practitioners and Teaching/Learning practices, Centre for Educational Policy Studies, 2006,
Transforming Global Rights into Action, Inclusion Europe, Prague, 2010,
Personal development, prevention of discrimination and violence, Pestalozzi Programme, Council of Europe, Strsbourg, France, 2013,
Inclusive schools – Foundation of a Socially Just Society, NEPC, 2014;
Donošenje javnih politika, međunarodni trener, Nacional Democratic Instiute, USA, 2014.

Angažovanje u stručnom društvu:

predsednik Nadzornog odbora Saveza učitelja Republike Srbije (2006–2010);
savetnik Upravnog odbora Saveza učitelja Republike Srbije (2010–2014)

Priznanja i nagrade:

Najbolji nastavnik, grad Pančevo, 2008;
Najbolji edukator Srbije 2016, udruženje Živojin Mišić, Beograd.