Dragana Milanković

Profesor engleskog jezika

dragana.milankovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Diplomirala engleski jezik i književnost 1991. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek Anglistika

Stručno usavršavanje:

– Onlajn kurs ‘Making the PYP Happen’ u organizaciji IB Organizacije, februar-mart 2018;
– Onlajn kurs (100 sati) o kritičkom mišljenju, Univerzitet u Oregonu, Odeljenje za primenjenu lingvistiku, april-juni 2013;
– Učešće na Međunarodnim Kembridž konferencijama, 2010, 2011 & 2015;
– Učešće na IATEFL konferencijama u Kardifu, 2005. i Liverpulu, 2013. godine;
– Program obuke za menadžera Kembridž ESOL ispita u okviru internog centra, mart 2010;
– Onlajn program obuke za CIE program lidera, septembar 2008 – januar 2009;
– Program obuke za spoljne saradnike Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije za pripremu i izvođenje seminara za profesore engleskog jezika zaposlene u srednjim školama u Srbiji, (200 sati) u organizaciji
-Ministarstva prosvete i Američke ambasade u Beogradu, jun 2006 – mart 2007;
– Seminari za koordinatore Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA u organizaciji Britanskog saveta, novembar, 2006. i Američke ambasade, april, 2007;
– Obuka u okviru INLPTA treninga The Art and Science of Neuro Linguistic Programming, Britanski savet, Beograd, februar, 2006;
– Obuka za trenere nastavnika u Bel centru, Engleska, avgust, 2004. u okviru ESU / Frank Bell stipendije;
– Obuka za nastavnike koji predaju predmet English B u okviru Programa međunarodne mature, Ženeva, 29. jun – 03. jul, 2004;
– Obuka za trenere nastavnika srednjih škola (Secondary ELT Trainer Programme) u organizaciji Britanskog saveta u Beogradu i Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, oktobar 2002-april 2003;
– Učešće na godišnjim ELTA konferencijama od 2002. godine do danas;
– Završni seminar u okviru obuke za nastavnike-mentore (The Mentor Training Summer Course), Britanski savet, Beograd. 25 – 29. juni, 1999;
– Obuka za nastavnike-mentore, Britanski savet, Beograd, oktobar 1997 – mart 1999;

Radno iskustvo:

– Od septembra 2017. nastavnik engleskog jezika u okviru međunarodnog programa IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) u Obrazovnom sistemu “Ruđer Bošković” u Beogradu;
– IB DP koordinator, Gimnazija “Ruđer Bošković”, Beograd, septembar 2016 – mart 2017;
– Savetnik za upis na studije u inostranstvu, Gimnazija “Ruđer Bošković”, Beograd, mart-septembar 2016;
– Koordinator Kembridž programa u okviru Obrazovnog sistema “Ruđer Bošković”, Beograd, septembar 2010. godine do danas;
– Menadžer Kembridž ispita iz engleskog jezika u okviru internog centra za polaganje Cambridge English ispita: Young Learners, KET & KET for Schools, PET & PET for Schools, FCE & FCE for
Schools i CAE, septembar 2010 – avgust 2017. godine;
– Program lider u okviru programa Cambridge International Examinations/Professional Development za dobijanje sertifikata za nastavnike i trenere u okviru Obrazovnog sistema “Ruđer Bošković” u Beogradu, januar 2009 – decembar 2014. godine;
– Koautor onlajn diskusije na Moodle platformi na temu uloge nastavnika u učionici u organizaciji Udruženja nastavnika engleskog jezika jugoistočne Evrope – SEETA, oktobar 2010;
– Autor, korealizator i koordinator programa stručnog usavršavanja za sticanje Kembridž sertifikata za nastavnike i trenere, januar 2009 – decembar 2014. godine;
– Koautor, korealizator i koordinator akreditovanih programa stručnog usavršavanja “Ka boljem razumevanju” , 2008-2016 i “Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu”, 2010-2015;
– Kao trener nastavnika engleskog jezika održala radionice “Nastava engleskog jezika sa učenicima različitih nivoa postignuća”, “Planiranje časova u nastavi engleskog jezika” i “Zanimljivi načini uvežbavanja gramatičkih struktura” u svim većim gradovima u Srbiji, 2005-2013;
– Predsednik Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA, 2005 – 2007, volonterska funkcija, Organizacija međunarodnih godišnjih konferencija ELTA IATEFL sa preko 600 učesnika, u Sava Centru u Beogradu, 2005. i 2006. godine;
– Zaposlena u gimnaziji “Ruđer Bošković” od njenog osnivanja, 2003. godine kao nastavnik engleskog jezika, a od 2006. godine kao nastavnik engleskog jezika za predmet English B u okviru Programa međunarodne mature (IB Diploma Programme);
– 1999 – 2003. predavala engleski jezik u gimnaziji “Milutin Milanković” u Beogradu. Koautor testova iz engleskog jezika za učenike osnovnih škola i član komisija za ocenjivanje veština pisanja i govora na regionalnim i saveznim takmičenjima iz engleskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola;
– Od 1995. godine pohađam seminare za nastavnike engleskog jezika u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Britanskog saveta u Beogradu, odeljenja za kulturu Američke ambasade u Beogradu i predstavnika izdavačkih kuća Pearson (ex Longman), Oxford University Press i Cambridge University Press;
– Vesti na engleskom jeziku u okviru Trećeg kanala, prevođenje, juli, avgust 1992;
– 1991 – 1999. nastavnik engleskog jezika u osnovnim školama „Dragica Pravica”, „Miloš Matijević-Mrša” i „Veljko Dugošević” u Beogradu;

Učešće u projektima:

– Učešće u projektu ‘Razvionica’ kao trener nastavnika i stručnih saradnika (zaposlenih u srednjim stručnim školama u Somboru i Subotici) u on-line obuci, Hulla & Co & Ministarstvo prosvete Republike Srbije, februar-mart 2015;
– Učestvovala u projektima Ministarstva prosvete Republike Srbije, Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA i Britanskog saveta i Američke ambasade u Beogradu: Serbia Touring (2006), Towards Better Understanding (2008-2016), New Challenges, New Perspectives (2012) & Learning Technologies in the Classroom (2014);

Objavljeni radovi:

– Autor članka “Zanimljivi načini uvežbavanja gramatičkih struktura”, časopis MELT (Magazine for English Language Teachers), Beograd, 2007, ISSN 1452 2020;

Članstvo u udruženjima:

– Udruženje nastavnika engleskog jezika Srbije – ELTA, od 2002.godine
– Međunarodno udruženje nastavnika engleskog jezika – IATEFL, od 2005. godine
– Udruženje English Speaking Union Serbia, od 2006. godine

Nagrade:

-Prva nagrada Odeljenja za međunarodne ispite pri Univerzitetu u Kembridžu na konkursu povodom održavanja 7. Međunarodne konferencije nastavnika u Kembridžu za fotografiju ’Many hands make light work’, septembar 2011.