Marija Keržlin Trifunović

Profesor biologije

marija.kerzlin@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer opšta biologija

Stručno usavršavanje:

-Seminar, Ekofizika – uštedi eneriju, smanji zagađenje, Kruševac
-Pušenje više nije u modi, Savez Srbije protiv pušenja, Beograd
-Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići, Beograd
-Edukacija edukatora iz programa unapređenja zdravlja učenika, Beograd
-Biology Workshops for IBDP Teachers, Pariz, Francuska
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu i nivo, Beograd
-Unapređenje nastave biologije u osnovnoj školi, Biološki fakultet,Beograd
-IB VEBINAR, cat 2
-IB biology examiner certificate

Učešće u projektima:

-Rad sa nadarenim učenicima
-Interni školski projekti
-Green skrin fest- prezentacija radova 2012. godina
-Smotra naučno istraživačkih radova 2012. godina