Dr Nikola Veselinović

Profesor fizike

nikola.veselinovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Fizički fakultet Univerzitet u Beogradu, doktor nauka.

Radi i kao fizičar u Niskofonskoj laboratoriji za nuklearnu fiziku Instituta za fiziku Beograd.
IB examiner za fiziku u IBDP programu

Stručno usavršavanje:

-March 2016 Physics (category 2) online workshop

Poznavanje stranih jezika: engleski CEA sertifikat

Učešće u projektima:

-Mentorska nastava sa učenicima u Centru za talente Beograd 2, 2015-2016. godine
-Senior Expert For Development of Teaching Material for applied science for Malta College of Arts, Science & Technology 2014-2015
-Programski koordinator Festival nauke 2014.
-Koordinator projekta “ Srpski naučnici u reči i slici“ , Centra za promociju nauke 2015-2016

Obavljeni radovi:

Autor i koautor na više stručnih radova na naučnim konferencijama i časopisima
Autor edicija edukativnih knjižica za decu „Srpski naučnici u reči i slici“