Damir Omrčen

Profesor matematike i računarstva

damir.omrcen@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu?
-Mathematics SL (Paper 1) e-marking
-Mathematical Studies SL (Paper 2) e-marking
-Scoris examiner e-marking training
-Mathematics SL Internal Assessment Moderation
-IB DP Computer Science – SL Category 1
-IB DP Mathematics – SL Category 1
-IB DP Mathematical Studies – SL Category 1
-Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike u OŠ i SŠ
-Specijalizovani republički seminar za nastavnike računarstva i informatike u OŠ i SŠ
-The English For Teaching
-Zapis podataka u računaru