Milena Pavlović

Profesor latinskog jezika

milena.pavlovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek klasične nauke

Stručno usavršavanje:

-Kreativna nastava klasičnih jezika
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Kognitivni razvoj
-Kako motivisati dete da uči

Učešće u projektima:

-Interni školski projekti
-Rad sa nadarenim učenicima