Ivan Šurlan

Profesor filozofije

ivan.surlan@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu, odeljenje za filozofiju
Master studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu, 2013
-Kognitivni razvoj, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2012
-LI KONGRES ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE, sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Antropološkog društva Srbije, 2012
-(Nove) Perspektive u bioetici / (New) Perspectives in Bioethics, u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, 2011
-International GreenBuild Conference 2011, u organizaciji NVO Ecoist

Učešce u projektima:

-International Days at Rudjer
-Cognitia Libera
-Interni školski projekti

Objavljeni radovi:

-„Urbana ekološka etika, moralno poboljšanje i održivost“ u Održiva gradnja i urbane oaze, publikacija organizacije Ecoist, 2012
-„Nove perspektive bioetike“ u Treći program, br. 151-152, 201