Dr Svetlana Marković

Profesor srpskog jezika i književnosti; IBDP examiner; Serbian A Literature teacher;

svetlana.markovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktor nauke o književnosti, (2009)

Stručno usavršavanje:

-IB DP regional workshops (Bratislava, Slovačka 2005)
-IB DP regional workshops/ DP Librarianship (Glifada, Grčka, 2006)
-DP Language A1 Generic (Budimpešta. Mađarska, 2010)
-Sertifikat Multi medial Systems (Beograd, 2004, informatička obuka)
-Master studije dramaturgije na Akademiji umetnosti u Beogradu (20013/2014)

Objavljeni radovi:

-1995-2000: objavljeno oko stotinu tekstova iz oblasti književne kritike i arheologije u Kulturnoj rubrici dnevnog lista ,,Politika“; pogledati listu radova na sajtu Srpskog naučnog centra (www.snc.rs)
-Autor udžbenika za nastavu komparativne književnosti u okviru Programa međunarodne mature ,,Zmaj na mesečini”
-Drama ,,Ko se seća gospodina Finča“,
-Zbirka pesama ,,Od potrage grad“ (izdanja Srpskog naučnog centra iz oblasti književne umetnosti, januar 2014);
-,,Motiv ženidbe u srpskoj narodnoj prozi“ – naučna studija iz oblasti usmene fantastike (izdanje Čigoja štampe),
-Dve knjige za decu (2003, 2006, izdanje Čigoja štampe)