Ivana Mandić

Profesor ekonomije; IB DP and IGCSE Economics teacher; IB DP Business and Management teacher

ivana.mandic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-IB DP Economics – HL and SL Category 1
-IB DP Economics – HL and SL Category 2
-Održivi razvoj
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu

Učešće u projektima:

-Ekonomski Forum 2009 – 2011
-International Days at Rudjer 2012, 2013, 2014.
-Interni školski projekti