Dr Uroš Tomić

Profesor engleske književnosti i jezika medija (MYP/IB)

Obrazovanje:

  • Osnovne, magistarske i doktorske studije na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta
  • Doktorirao iz oblasti nauke o književnosti i studija kulture i filma

Radi kao profesor na Beogradskom univerzitetu, književni i akademski prevodilac i autor pedagoških priručnika za proučavanje književnih i akademskih dela u SAD.

Naučni istraživač (književnost, film, popularna kultura, translatologija, teorija adaptacije), saradnik Američkog kulturnog centra, autor jednog romana i brojnih kratkih priča objavljenih u Velikoj Britaniji i SAD.

Osam godina iskustva na mestu profesora engleske književnosti u okviru IB  diploma programa (sertifikati: English A: Literature i English A: Language and Literature).