Vesna Stojanović

Profesor matematike

Obrazovanje:

Matematički  fakultet  Univerziteta u Beogradu, grupa-matematika

Zvanje: Diplomirani  matematičar

Stručno usavršavanje:

– Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

– Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za prezentacije

-Didaktičko – metodska postavka časa matematike

-Ocenjivanje učenika

-Stručni skup: Komunikacija- Interakcija- Akcija

– Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi

– Specijalizovani republički seminar o radu sa mladim matematičarima

– Boravak u Sloveniji od 06.04.2011.-10.04.2011. radi stručnog usavršavanja: Inovacije u nastavi

–  Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima osnovnih škola

– Razvoj kreativnog mišljenja kod dece

– Extension Cambridge IGCSE Mathematics

– Introduction to the Cambridge Lower Secondary Checkpoint  for Global Perspektives

– Priznanja Društva matematičara Srbije za postignute rezultate u radu sa mladim