Milica Skočajić

Obrazovanje:

Pohađa doktorske studije psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

Držanje vežbi iz Razvojne psihologije na odeljenju za psihologiju, Fakulteta za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum

Držanje vežbi iz Psihologije obrazovanja na odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Mlađa istraživačica u Centru za istraživanje javnih politika

Asistentkinja u Istraživačkoj stanici Petnica

Projekti:

Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji: Adaptacija inkluzvnog okvira za predškolsko vaspitanje u Srbiji

Centar za ženske studije (Fakultet političkih nauka): Socio-ekonomske i političke promene u Srbiji i rodno zasnovano nasilje

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, odeljenje za psihologiju: Stereotipi nastavnika o učenicima iz marginalizovanih grupa

Objavljeni radovi:

Skočajić, M., Radosavljević, J., Okičić, M., Janković, I., & Žeželj, I. (2016, oktobar). Boys Just Don’t! Gender Stereotyping and Sanctioning of Counter-Stereotypical Behavior in Preschoolers. Sex Roles. 1-10

Stanković, B., Skočajić, M. & Đorđević, A. (2018). Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva. Limes Plus. 14(2), 197-225.

Skočajić, M. & Stanković, B. (2018, Novembar).

Proces donošenja odluke o abortusu, prezentovan na Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnih iskustava do društvenih praksi. Beograd.

Anić, T., Nedeljković, B., Skočajić, M., & Vladisavljević, M. (2015). Konstrukcija instrumenta za merenje rodnih stereotipa, prezentovan na Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd

Pohađanje obuke Developing the MYP