Natalija Radović

Profesor španskog jezika

natalija.radovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Master profesor španskog jezika i hispanskih književnosti (Metodika nastave, Primenjena lingvistika)

Master kurs – Enseñanza del español como lengua extranjera, Univerzitet Complutense u Madridu

Suosnivač i podpredsednica Udruženja profesora španskog jezika Srbije

Stručno usavršavanje:

 • Jul 2009 – Kurs obuke profesora španskog jezika, Univerzitet Autonoma, Madrid (učesnik)
 • April 2011. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edinumen, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Novembar 2011. Kurs obuke za ispitivača međunarodnog DELE ispita C2, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Mart 2012. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edelsa , Institut Servantes. (sertifikat)
 • April 2012. Jednodnevni intenzivni kurs obuke profesora španskog jezika izdavačke kuće Edinumen, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Jul 2012. Master kurs obuke profesora španskog kao stranog jezika u trajanju od 100 sati na Fakultetu Complutense u Madridu. (sertifikat)
 • Mart 2013. Seminar profesora španskog jezika, Institut Servantes. (sertifikat)
 •  Jun 2013. Seminar profesora španskog jezika, Institut Servantes. (sertifikat)
 • Jun 2013. Stručni skup stručnog usavršavanja „Data Didakta“. (učesnik)
 • Avgust 2014. Stipendista škole Delibes u Salamanki, po preporuci španske ambasade, kurs obuke profesora u trajanju od 30 sati. (sertifikat)
 • Jun 2018. Kurs iz španske kulture i upotrebe IKT alata u okviru projekta “The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign Language“KA1 Erasmus+, škola Delibes u Salamanki u trajanju od 15 sati. (sertifikat)
 • Jun 2018. V Congreso Internacional del Español en Castilla y León
 • Jun 2018- Jula 2018. La Cultura y las TIC en la clase de ELE, Colegio Delibes, Salamanca
 • Učešće na projektma i konferencijama
 • Feb 2022.  Predavač na španskoj edukativnoj platformi “Profedeele”
 • Sept. 2022. Učesnik i realizator materijala – Priručnika za ranu nastavu španskog kao stranog jezika u okviru projekta Profedepeques – DeTeleda na Filološkom fakultetu u Beogradu.
 • Jun 2019. Učesnik na XIII Međunarodnom simpozijumu SEDLL-a, jedan od realizatora materijala besplatne platforme za online učenje o španskoj kulturi namenjenoj profesorima španskog jezika pod nazivom „Cultuforma“
 • Sept. 2018. Učesnik u organizaciji Druge nacionalne konferencije hispanista na Filološkom fakultetu
 • 2017. Autor i realizator akreditovanog seminara “Od gramatike do igre” (ZUOV)