Sanja Obradović-Kaličanin

Profesor razredne nastave

sanja.obradovic.kalicanin@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Pedagoška akademija, Učiteljski fakultet, Beograd

Stručno usavršavanje:

-Zimski susreti učitelja
-Specijalizovani republički seminar za učitelje o nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole
-Vrednovanje i ocenjivanje
-Školsko razvojno planiranje
-Umeće komunikacije
-Novi školski program (Implementacija kurikuluma)
-Arhimedesova matematička radionica
-Kompleksna metoda obrade slova
-Mape uma
-Kako vrednovati i unaprediti sopstvenu nastavnu praksu
-Kako napraviti valjan test znanja
-Jačanje profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika
-Kognitivni razvoj
-Osposobljavanje za vršenje poslova internog proveravača QMS-a
-Kurs za internu proveru sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008
-Kako motivisati dete da uči
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Razvojni Montesori materijali u funkciji PPP
-Ka boljem razumevanju
-Seminar „Kako sastaviti pouzdan test znanja“
-Prezentacija „Tesla rešenja za unapređenje obrazovnog procesa“
-„Dodirni znanje“ – prezentacija primene aplikacija za tablet računare, obuka za rad na tabletima
-Stručno usavršavanje, PYP, An introduction to the PYP Curriculum model, Category 1
-Obuka za Smart tablu
-Istraživanje u nastavi
-Content and Language Integrated Learning – CLIL

Učešće u projektima:

-Interni školski projekti