Ena Mensur

Profesor nemačkog jezika /Koordinator ÖSD ispitnog centra za nemački jezik

ena.stojanovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, pohađa doktorske studije, modul: Kultura
Pohađa doktorske studije2013. – Licencirani ÖSD ispitivač (ÖSD – Austrijska jezička diploma)
2011-2012. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, master studije, odsek Germanistika, modul: Jezik, književnost, kultura
2006-2010. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Germanistika (Nemački jezik i književnost)

Stručno usavršavanje:

– Kurs za simultanog i konsekutivnog prevodioca u Master Translation školi prevođenja, član konferencijskih prevodilaca Srbije
– O srpskoj i austrijskoj kulturi u Beču u Austriji.
– Prezentacija udžbenika Menschen na Goethe institutu u Beotradu
– Upotreba interneta i medija u nastavi na Austrijskom institutu u Beogradu
-jun 2014. Obuka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu: Neverbalna komunikacija u nastavi stranih jezika i neverbalni elementi u relevantnim vrstama teksta
-avgust 2015. Seminar: PYP – Uvod u PYP kurikulum (kategorija 1)
-april 2015. Program edukacije: Razvojni Montesori materijali u funkciji predškolskog pripremnog programa
-april 2015. E-learning i Blended learning: Internet u nastavi nemačkog jezika na Geteovom institutu u Beogradu

Nagrade i stipendije:

-2011. CEEPUS stipendija, redovna predavanja na master studijama na Bečkom univerzitetu za traduktologiju (konsekutivno, simultano i stručno prevođenje) u Austriji.
-2009. DAAD stipendija, Internacionalni projektni kurs “Nemački jezik, kultura i privreda” u Drezdenu u Nemačkoj.
-2007, 2008, 2009, 2010. Stipendija Vlade republike Srbije.