Dejan Pavlović

Profesor istorije

dejan.pavlovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju; zvanje diplomirani istoričar.

Profesionalno iskustvo :

Trinaesta beogradska gimnazija, 2005-2006
Treća beogradska gimnazija, 2006-2007
Privatna ekonomska škola „Kosta Cukić“, 2006-2007
Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“, 2007-2020

Sertifikati :

Kembridž sertifikat za nastavnika i trenera
IELTS akademik sertifikat poznavanja engleskog jezika, nivo C1

Stručne konferencije:

-Liderstvo u obrazovanju – univerzitet Kembridž;
-Kontroverze u istorijskoj nauci – Filozofski fakultet , Beograd ;
-Značajne godišnjice u srpskoj istoriji – Filozofski fakultet, Beograd ;
-Stogodišnjica Prvog svetskog rata – Filozofski fakultet, Beograd.

Stručni seminari:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu;
-Upotreba onlajn socijalnih platformi u nastavi;
-Izrada pisanih provera znanja;
-Rad sa učenicima koji imaju problema u razvoju;
-Upotreba enciklopedije „Britanika“ u nastavi
-Rad sa talentovanom decom;
-Upotreba tablet računara u nastavi;
-Upotreba elektronske table u nastavi;
-Multisenzorni pristup učenju;
-Motivacija učenika;
-MYP pristup nastavi
-Vikimedija Srbije
-IB radionica „Pokretanje MYP kurikuluma “
-Upotreba EBSKO datoteka u nastavi

Digitalna kompetencija:

MS Ofis paket -vord, ekscel, pauer point, internet

Učešće u projektima:

-Stručni saradnik kulturno-istorijskog sajta “Srbinsajd”
-„Beograd – Atina, istorija, kultura, arhitektura“ – Studentska razmena sa školom Pierce iz Atine
-Orijentiring Beogradom
-Izrada dokumentarnog filma „Dinastija Obrenović“

Član društva istoričara „Stojan Novaković“