Zoran Mišić

Profesor likovne kulture

zoran.misic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, smer zidno slikarstvo

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavu
-2012. iStockphoto Exclusive Illustrator

Učešće u projektima:

-Od 1998-2008 je mentor za nastavu crtanja i slikanja u okviru Narodnog univerziteta “Braća Stamenković “ i “Đuro Salaj” gde učestvuje u realizaciji izložbi, letnjih škola slikanja i likovnih kolonija.
-2007. i 2008. učestvovao u organizaciji i realizaciji programa likovnih radionica dečjeg letnjeg kampa ”Škola prijateljstva” na Tari.
-Od 2006.stalni član tima za vizuelnu umetnost Treehouse Storutelling Center u Beogradu, gde učestvuje u osmišljavanju, organizovanju i izvođenju brojnih tematskih likovnih radionica, predstava i projekata namenjenih deci predškolskog i školskog uzrasta:

2008. Belgrade Storutelling Festival visual art workshops
2010.Tematska likovna radionica u Afričkom muzeju

-Radionice nastale u saradnji sa Muzejem grada Beograda:

2010. Muzej Tome Rosandića, 2011,konak Knjeginje Ljubice,

-2010. Microsoft Corporation i Treehouse center projekat “Bezbednost na internetu”: vizuelna obrada predstave za učenike osnovnih škola.
-“Festivala Svetllosti” Beograd 2010 i 2011, program “Svetlucanje” namenjen deci – radionice za izradu lumino objekata od reciklažnog materijala na lokacijama:KC Grad , Etnografski Muzej, Konak Knjeginje Ljubice, Francuski kulturni centar, Kulturni centar Beograd, Knez Mihajlova ulica..