Ivana Golac

Profesor engleskog jezika ;University Counselor

ivana.golac@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek – anglistika, katedra za engleski jezik i književnost

Stručno usavršavanje:

-Oxford Day 09.11.2013.
-Kako vrednovati i unaprediti sopstvenu pedagošku praksu
-IB DP English B – HL Category 2, Barcelona, Spain, 2014.
-Motivacija učenika