Slađana Ristić

Diplomirani psiholog

sladjana.ristic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – studijska grupa “psihologija”

Stručno usavršavanje:

– IB workshop Launching the MYP (mart 2018)
– IB workshop Making the PYP happen in the classroom (februar 2017)

– Seminar o strategijama i tehnikama rada u CLILnastavi (jun 2018)

-Stručna obuka o primeni onlajn viki alata kao didaktičkih sredstava (april 2017)

-Edukacija za psihoterapeute. Upisana završna, četvrta godina edukacije iz REBT/Racionalno emotivno bihejvioralna terapija (septembar 2018) pri akreditovanom trening centru. Dobijeni sertifikati Instituta Albert Elis iz Njujorka za primarni (novembar 2016) i napredi nivo (decembar 2017.) REBT edukacije.

-Edukacija iz racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije dece i adolescenata (april 2017)

-Učešće na sipozijumu:“Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija (DEAPS, maj 2017)

-Edukacija za pružanje podrške u kriznim situacijama (maj 2014)

-Sertifikat iz engleskog jezika (Certificate in Advanced English, mart 2018)

Radno iskustvo:

-OŠ Ruđer Bošković (od 2015.g. ) na poslovima stručnog saradnika, nastavnika psihologije (školska 2016-17)
-Osmogodišnje radno iskustvu u novinarstvu, u više beogradskih televizijskih kuća, kao deo redakcija jutarnjeg i informativnog programa. Posebno interesovanje za sektor obrazovanja – izveštavanje o reformi školstva, kvalitetu nastavnih i studijskih programa, problemima u školama i na fakultetima i o drugim temama u vezi sa obrazovanjem.