Danijela Andrejić Mićović

PYP stručni saradnik i bibliotekar
danijela.andrejic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za psihologiju

Stručno usavršavanje:

-Izrada školskog programa i evaluacija u obrazovanju

 • Razvojno planiranje
 • Tematsko planiranje – interdisciplinarni pristup nastavi
 • Specijalistički treninzi Incest trauma centra – Beograd
 • Višefrontalni oblik nastave – nova škola „Petra Savića“
 • Edukacija školskih timova o prevenciji prestupničkog ponašanja u školskoj sredini
 • Samovrednovanje – korak dalje
 • Nacionalna debata „Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa u Srbiji“
 • Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići
  1. Naučno-stručni skup psihologa Srbije
 • Novi oblici zavisnosti i savremeni komunikacioni sistemi
 • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
 • Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
 • Organizacija, sadržaji i načini rada sa talentovanim učenicima u oblasti srpski jezik i književnost I istorija
 • Individualizacija nastave za darovitog učenika
 • Edukacija u oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije
 • Edukacija u oblasti racionalno- emotivne I kognitivno-bihejvioralne psihoterapije (napredni nivo)

-Organizacija, sadržaji i načini rada sa talentovanim učenicima u oblasti istorije i srpskog jezika
-Teacher Development Session- Special Education Needs Conference: Challenges and Solutions
-Razvojni Montesori materijali u funkciji pripremnog predškolskog programa

-Making the PYP Happen- Introduction to the PYP Curriculum Model

-Seminar o CLIL nastavi

-Building Your Library to Support Inquiry-led Learning and the Three Programmes of the International Baccalaureate
-EBSCO face-to-face workshop

Učešće u projektima:

• Projekat preventivnog vaspitnog rada sa učenicima “Zdrav stav”
• Projekti obrazovno – vaspitnog karaktera namenjeni učenicima, roditeljima i nastavnicima:
• Svako osećanje je deo mene
• Ja umem da rešim problem
• Kako da naučiš da učiš
• Zloupotreba Interneta
• Bezbednost dece na Internetu
• Prevencija vršnjačkog nasilja
• Tribine za roditelje na temu “Kroz lavirint puberteta”
• Stručna podrška nastavnicima na temu “Kako motivisati dete da uči”
• Stručna podrška nastavnicima na temu “Inkluzivno obrazovanje i izrada individualnog obrazovnog plana”
• Rad sa nadarenim učenicima

Rad u grupi – uloge i pravila – preventivne radionice za učenike 2. i 3. razreda

Izrada projekata i reklamiranje proizvoda ili usluge – radionice u okviru istraživačke teme Kako se organizujemo za učenike 2. razreda
Ja lično i ja lično u očima drugih – radionice u okviru istraživačke teme Ko smo mi za učenike 3. razreda
Kelso’s Choice – program razvijanja veština za rešavanje konflikata za učenike od 1. do 4. razreda