Suzana Amanović

Profesor španskog jezika

suzana.amanovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani diplomirala dvopredmetni program

1. A-Španski jezik i književnost – naziv profesor

2. B-Srpski, hrvatski i makedonski jezik s književnostima – naziv profesor

Stručno usavršavanje:

– Semestralna stipendija za razmenu studenata na madridskom fakultetu Universidad Autonoma de Madrid (septembar 2005. – februar 2006.)

– radionica u Institutu Servantes u Ljubljani iz metodike španskog jezika 2013.

– sertifikat PYP in-school workshop, februar 2017.

 -radionica Launching the MYP, mart 2018.

– Certificate in advanced English (C1), maj 2018.

– akreditovan seminar Savremene tendencije u nastavi španskog jezika, Beograd, septembar 2019.

– Učešće na konferenciji “Cultuforma – Online Platform for Teaching/Learning Spanish Culture“” – Erasmus+ Programme, KA2, oktobar 2020.

– Učešće u međunarodnom projektu: “Mens sana in corpore sano” – Erasmus+ programme, KA1, 2020.