Katarina Milošević

Profesor razredne nastave

katarina.milosevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Podrška unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada i osavremenjavanje metodologije rada u mlađim razredima osnovne škole
-Jačanje profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika
-Podrška o vođenju dnevnika evidencije obrazovno – vaspitnog rada i primeni opisnog ocenjivanja u prvom razredu osnovne škole
-Podrška nastavnicima razredne nastave u primeni nivoa postignuća u nastavi i ocenjivanju u trećem i četvrtom razredu
-Specijalizovani republički seminar o nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole
-Planiranje i realizacija nastave predmeta Svet oko nas i Priroda i društvo
-Nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu
-Seminar „Kako sastaviti pouzdan test znanja“
-Prezentacija „Tesla rešenja za unapređenje obrazovnog procesa“
-Dodirni znanje“ – prezentacija primene aplikacija za tablet računare, obuka za rad na tabletima
-Razvojni Montesori materijali u funkciji PPP
-Seminar-Concept-based learning (Cat.3).

-Developing as a lifelong learner: Inquiry into an IB education Webinar

-Investigating inquiry Webinar: Living and learning globally

Teme interne obuke:

Visible thinking
Essential agreements
Responsive Classroom
ManageBac – korišćenje platforme za planiranje nastave
SeeSaw-obuka za korišćenje platforme
Implementing the PYP curriculum

CLiL

-Stručno usavršavanje, PYP, An introduction to the PYP Curriculum model, Category 1
– Content and Language Integrated Learning –CLIL
– Theme-based instruction in teaching English to Young learners