Nevena Đukić

Profesor razredne nastave

nevena.djukic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Aktivno učenje
-Umeće komunikacije
-Planiranje i realizacija nastave predmeta SON i PiD
-Rad u kombinovanom odeljenju
-Upoznaj i pokreni
-Unapređenje nastave matematike u nižim razredima
-Podrška u unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u osavremenjavanju metodologije rada u osnovnoj školi
-Nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu
-Cambridge Teacher Conference
-Jačanje profensionalnih kompetencija prosvetnih radnika
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Ka boljem razumevanju
-Obuka za Smart tablu
-Kako motivisati dete da uči
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Seminar „Kako sastaviti pouzdan test znanja“
-Prezentacija „Tesla rešenja za unapređenje obrazovnog procesa“
-Dodirni znanje“ – prezentacija primene aplikacija za tablet računare, obuka za rad na tabletima
-Razvojni Montesori materijali u funkciji PPP
-Stručno usavršavanje, PYP, An introduction to the PYP Curriculum model, Category 1
-Istraživanje u nastavi
-Content and Language Integrated Learning -CLIL

Projekti:

-Interni školski projekti
-Rad sa nadarenim učenicima