Eva Uskoković

Profesor razredne nastave

eva.osrecki@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Nestandradni matematički zadaci
-Podrška unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada i osavremenjavanju metodologije rada u osnovnoj školi
-Jačanje profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika
-Kako unaprediti I vrednovati sopstvenu nastavnu prakse
-Jačanje profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika
-Ka boljem razumevanju
-Obuka za Smart tablu
-Kako motivisati dete da uči
-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Seminar „Kako sastaviti pouzdan test znanja“
-Prezentacija „Tesla rešenja za unapređenje obrazovnog procesa“
-Dodirni znanje“ – prezentacija primene aplikacija za tablet računare, obuka za rad na tabletima
-Razvojni Montesori materijali u funkciji PPP
-Stručno usavršavanje, PYP, An introduction to the PYP Curriculum model, Category 1
-Istraživanje u nastavi
-Content and Language Integrated Learning –CLIL

Učešće u projektima :

-Interni školski projekti
-Istraživanje : Vaspitno-obrazovni rad u nastavi sa učenicima agresivnog ponašanja
-Istorijski razvoj broja