Dr Vesna Vasić

Profesor hemije

vesna.vasic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Pohađa doktorske akademske studije, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet
Master akademske studije Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet
Master hemičar
Osnovne akademske studije Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

Radno iskustvo:

Profesor hemije (IGCSE, IB DP, MYP), Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“
Saradnik u nastavi, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet
Saradnik Regionalnog Centra za Talente Beograd II

Istraživač na projektima:

DAAD bilateralni projekat br. 451-03-01732/2017-09-11 između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke „Novi pristupi u praćenju falsifikovanja proizvoda od voća“, projektni ciklus 2018-2019.

Usavršavanje:

Gostujući istraživač na Justus Liebig University, Nemačka u istraživačkoj grupi prof. dr Gertrude Morlok

Nagrade i priznanja:

Grant Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za učešće na Konferenciji 25th SCTM, Ohrid, Makedonija
Grant Fondacije dr Zoran Đinđić putem projekta ,,Putovanjem do znanja – Podrška talenata’’
Stipendija Zadužbine Đoke Vlajkovića
Chromaleont stipendija za ušešće na 15th GCxGC Simpozijumu u Italiji
Grant Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za učešće na Konferenciji Euroanalysis, Stokholm, Švedska

Seminari i treninzi:

TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers) – Program u okviru projekta koji se realizuje uz podršku Fondacije Kralja Boduena. – Moduli: Istraživačka metodologija, Visokoškolska didaktika, Pisanje projekata, Prezentacija i komunikacija, Preduzetništvo, Umrežavanje i timski rad
Obuka za nastavnike – Pokret za evropski razvoj obrazovanja