Sunčica Rosić

Trenutno pohađam CEU (Central European University) u Beču.Izabrala sam QSS (Quantitative Social Sciences), i prva sam generacija na ovom interdisciplinarnom programu. Moj motiv je da nadogradim stečeni temelj iz programiranja i ekonomije iz Ruđera i povežem ih sa empirijskim društvenim naukama. Važno mi je da budem ambasador Ruđer zajednice i naše zemlje.

 

Milena Ćuković

Milena Ćuković, đak generacije 2021. Na završnim IB DP ispitima ostvarila 43/45 bodova.

Upisala London School of Economics and Political Science (LSE), BSc in Finance, smer koji prima svega 30 studenata iz celog sveta.

Sonja Pavlović

Generation 2013/14

After completing the IB Diploma Programme in 2014, she enrolled in BSc Psychology at the University of Sheffield. Currently, she is completing her MSc degree in Applied Cognitive Psychology at the University of Leiden, the Netherlands.

Lana Milenković

Đak generacije 2012/13.

 

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,56. Pripravnički staž obavljam na Klinikama Stomatološkog fakulteta od maja 2020. godine.

Tokom studiranja pisala studentske naučne radove:

 • Karijes ranog detinjstva – šta je uzrok? (prvi autor, poster prezentacija na IV kongresu dečijih stomatologa Srbije, novembar 2019)
 • Karijes ranog detinjstva – zašto je i dalje jedno od najčešćih oboljenja 21. veka? (autor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
 • Karijes ranog detinjstva – kako stati na put problemu? (koautor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
 • Odnos budućih stomatologa prema radu sa osobama sa posebnim potrebama (koautor, 59. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2018, Kopaonik)
 • Ana Vukovic, Dejan Markovic, Jovana Tajevic, Lana Milenkovic, Tamara Peric. Impact of Special Care Dentistry training on attitudes of undergraduate students towards dental patients with disabilities a pilot study. 24 th Congress of International Association of Disability and Oral Health, Dubai UAE, 2018 – prva nagrada u kategoriji najbolji istraživački rad iz oblasti edukacije.

 

Damjan Spasojević

Generacija 2015/16.

Obrazovni status

Osnovna škola „Ruđer Bošković“, Beograd, Vukova diploma; 2004.

Srednja škola: Gimnazija „Ruđer Bošković“, Vukova diploma; 2012.

2016. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2020. student IV godine fakulteta Univerziteta u Beogradu , smer međunarodno pravo

Svojim angažovanjem u Ruđeru, doprineo je unapređenju vanastavnih i kreativnih aktivnosti škole.

 • Glavni i odgovorni urednik časopisa osnovne škole „Đački kutak“ (višestruko nagrađivanog školskog časopisa na republičkom konkursu za izbor najboljeg školskog lista, u organizaciji Društva za srpski jezik i književnost)
 • Lektor i novinar gimnazijskog časopisa „Sokolske novine“
 • Višestruki polaznik Istraživačke stanice Petnica
 • Član učeničkog parlamenta – u osnovnoj školi potpredsednik i u gimnaziji sekretar
 • Inicijator humanitarne aktivnosti „POKLONI KNJIGU – OBRADUJ SELO“ (opremanje knjigama seoskih školskih biblioteka u Srbiji)
 • Učešće u regionalnoj aktivnosti BaLMUN (Banja Luka Model of UN)- BANJA LUKA sa IB gimnazijama iz regiona; 2015, 2016;
 • Učešće u okviru tima škole Gimnazija „Ruđer Bošković“ u međunarodnom projektu „SEE THE FACE BEHIND THE LABEL“, na temu integracije migranata, izbeglica u organizaciji ACES (Academy of Central European Schools), SOLIDARITY AWARD, uručena timu na ceremoniji u Bratislavi.

Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa IB gimnazijom iz Bugarske.

 • „Književna popodneva Damjana Spasojevića“, organizovala škola u formi javnih časova na određenu temu.

Jovana Maksić

Generacija 2013/14

 

OBRAZOVANJE

Charité – Universitätsmedizin – Berlin, Nemačka, oktobar 2018. do danas, Master medicinske neuronauke

New York University Shanghai – Šangaj, Kina, septembar 2014 – maj 2018. Diplomirala neuronauku sa prosečnom ocenom 3.3 od 4.00

ISTRAŽIVAČI RAD

Laboratorija Michael Brecht i Laboratorija John-Dylan Haynes, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Neuronski korelati obrade kanibalističkih slika

Master teza, mart 2020 do danas

 • Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)
 • Razvoj paradigme ponašanja
 • Pisanje etičkih predloga

Laboratorija Michael Brecht, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Igra i siva masa

Rotacija u laboratoriji i student pripravnik, jul 2019. do danas

 • Stereotaksična hirurgija kod pacova
 • Anterogradno praćenje
 • Duboka stimulacija mozga
 • Snimci ultrasonične vokalizacije
 • Perfuzija fiksacije cele životinje
 • Histologija i anatomija

Laboratorija Dietmar Schmitz, Charité – Universitätsmedizin, Istraživački centar za neuronauku, Berlin, Nemačka

Elektrofiziološko istraživanje neurona srednjeg entorinalnog korteksa

Rotacija u laboratoriji, januar – mart 2019.

– Priprema reza mozga miša

–  Elektrofiziologija celih ćelija na akutnim rezovima mozga

– Analiza podataka

Laboratorija Robert C. Froemke, Medicinski fakultet Univerziteta u Njujorku, Skirball institute biomolekularne medicine – Njujork, Njujork

Istraživačka ERP studija: Ljudski slušni zadatak „kreni / ne kreći“

Student pripravnik, januar – decembar 2017.

Podsticanje saradnje između laboratorije Robert C. Froemke (NYU Langone Medical Center) i Laboratorije za translativna auditivna istraživanja (Bellevue Hospital)

–     EEG snimci (pacijenti sa normalnim sluhom i kohlearnim implantatom)

–    Redukcija artefakata

–    Analiza podataka

 Pedijatrijska neurologija EEG laboratorija, Opšta bolnica “Đorđe Joanović” – Zrenjanin, Srbija

Stažiranje tokom leta, jun-avgust 2016.

 • Asistencija pri kliničkim EEG snimanjima i prijemu pacijenata koji pate od epilepsije

–   Otkrivanje, praćenje i izveštavanje o klinički značajnim događajima tokom snimanja

– Opsežni pregled literature o kliničkoj elektroencefalografiji

 

POČASTI I NAGRADE

NeuroCure – stipendija klastera izvrsnostiUniverzitet Njujork – na spisku dekanata Šangaja za akademsku 2016-2017Univerzitet Njujork – puna školarinaStipendija škole „Ruđer Bošković” za međunarodni IB Diploma Program -stipendija za smanjenje školarine

SERTIFIKATI

Osnovni kurs iz laboratorijskih nauka o životinjama (miš / pacov)

Goethe Zertifikat B2 (82/100)

TOEFL iBT (115/120)

VEŠTINE I TEHNIKE

–   Elektroencefalografija (EEG)

–    Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)

–    Metoda nametnute voltaže (patch clamp)

–    Analize ponašanja kod glodara

–    Stereotaksična hirurgija kod pacova

–    Perfuzija fiksacije cele životinje

–    Histologija i anatomija

–    Snimanje svetlosnom mikroskopijom

–    Analiza podataka

Softver – MATLAB, R, MS

Jezici: srpski jezik (maternji), engleski jezik (tečno govori), nemački jezik (tečno govori), kineski mandarinski (srednji nivo)

VOLONTERSKI RAD

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – Beograd, Srbija

„Mesto na kome se ukrštaju neuronauka i filozofija”

Organizator predavanja i prezenter, decembar 2016.

 • Organizovala je i prezentovala na brojnim predavanjima na Univerzitetu u Beogradu, na kojima se diskutovalo o ključnim pitanjima neuronauke i filozofije

Međunarodno odeljenje Šangajske srednje škole – Šangaj, KinaNacionalni turniri za akademske debate srednjih škola u Šangaju, regionalni drugi krugKinesko udruženje za javni govor i debatu

Debatni sudija, 2016.

 • Uspešno je ispunila sve obaveze debatnog sudije, uključujući i organizovanje debatnih timova, merenja vremena tokom debate, izračunavanje bodova govornika, davanje povratnih informacija i donošenje odluke o konačnom pobedniku.

REFERENCE

-Dr. Robert C. Froemke, glavni istraživač u Laboratoriji Froemke
New York University School of Medicine
Skirball Institute of Biomolecular Medicine

-Prof. Dr. John Rinzel, profesor neuronauke i matematike
Center for Neural Science and Courant Institute of Mathematical Sciences
New York University

-Prof. Dr. Michael Brecht
Animal Physiology / Systems Neurobiology and Neural Computation
Bernstein Center for Computational Neuroscience
Humboldt University Berlin

Jovana Bošković

Generacija 2011/12.

 

Po završetku Ruđera upisala Fakultet političkih nauka, smer novinarstvo. Završila sam početkom 2017. godine i otišla sam u Prag sa željom da upišem master studije na Karlovom univerzitetu. Zaposlila sam se kao projekt menadžer u firmi Kantar u Pragu, koja se bavi istraživanjem tržišta (testiraju TV reklame). U Južnoj Koreji sam provela dva meseca, putovala sam i volontirala. Potom sam se preselila u Madrid gde sam predavala engleski jezik. Tu sam bila sve do korone kad sam odlučila da se vratim u Prag. Od aprila radim u marketinškoj firmi Wunderman Thompson opet kao projekt menadžer.

Đorđo Matić

Generacija 2018/19.

Prvi u istoriji postojanja Obrazovnog sistema Ruđer Bošković koji je upisao Vojnu akademiju, smer menadžment u odbrani,  i prvi na Vojnoj akademiji koji je došao iz privatnog obrazovnog sistema i sa međunarodnog programa.

Nađa Snegić

Generacija 2018/19.

Gimanzija Ruđer Bošković i IB program su me fantastično pripremili za ono što me je čekalo nakon upisa na fakultet.

Trenutno sam student druge godine Internacionalne biznis administracije na Erasmus Univerzitetu u Roterdamu, Holandija, i uvek se rado setim srednjoškolskih dana.

Andrej Kokir

Generacija 2019/20.

TU Graz, Graz University of Tehnology, Bachelor’s Degree Programme Mechanical Engineering and Business Economics