Sunčica Rosić

Trenutno pohađam CEU (Central European University) u Beču.Izabrala sam QSS (Quantitative Social Sciences), i prva sam generacija na ovom interdisciplinarnom programu. Moj motiv je da nadogradim stečeni temelj iz programiranja i ekonomije iz Ruđera i povežem ih sa empirijskim društvenim naukama. Važno mi je da budem ambasador Ruđer zajednice i naše zemlje.