Damjan Spasojević

Generacija 2015/16.

Obrazovni status

Osnovna škola „Ruđer Bošković“, Beograd, Vukova diploma; 2004.

Srednja škola: Gimnazija „Ruđer Bošković“, Vukova diploma; 2012.

2016. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2020. student IV godine fakulteta Univerziteta u Beogradu , smer međunarodno pravo

Svojim angažovanjem u Ruđeru, doprineo je unapređenju vanastavnih i kreativnih aktivnosti škole.

  • Glavni i odgovorni urednik časopisa osnovne škole „Đački kutak“ (višestruko nagrađivanog školskog časopisa na republičkom konkursu za izbor najboljeg školskog lista, u organizaciji Društva za srpski jezik i književnost)
  • Lektor i novinar gimnazijskog časopisa „Sokolske novine“
  • Višestruki polaznik Istraživačke stanice Petnica
  • Član učeničkog parlamenta – u osnovnoj školi potpredsednik i u gimnaziji sekretar
  • Inicijator humanitarne aktivnosti „POKLONI KNJIGU – OBRADUJ SELO“ (opremanje knjigama seoskih školskih biblioteka u Srbiji)
  • Učešće u regionalnoj aktivnosti BaLMUN (Banja Luka Model of UN)- BANJA LUKA sa IB gimnazijama iz regiona; 2015, 2016;
  • Učešće u okviru tima škole Gimnazija „Ruđer Bošković“ u međunarodnom projektu „SEE THE FACE BEHIND THE LABEL“, na temu integracije migranata, izbeglica u organizaciji ACES (Academy of Central European Schools), SOLIDARITY AWARD, uručena timu na ceremoniji u Bratislavi.

Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa IB gimnazijom iz Bugarske.

  • „Književna popodneva Damjana Spasojevića“, organizovala škola u formi javnih časova na određenu temu.