Lana Milenković

Đak generacije 2012/13.

 

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,56. Pripravnički staž obavljam na Klinikama Stomatološkog fakulteta od maja 2020. godine.

Tokom studiranja pisala studentske naučne radove:

  • Karijes ranog detinjstva – šta je uzrok? (prvi autor, poster prezentacija na IV kongresu dečijih stomatologa Srbije, novembar 2019)
  • Karijes ranog detinjstva – zašto je i dalje jedno od najčešćih oboljenja 21. veka? (autor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
  • Karijes ranog detinjstva – kako stati na put problemu? (koautor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
  • Odnos budućih stomatologa prema radu sa osobama sa posebnim potrebama (koautor, 59. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2018, Kopaonik)
  • Ana Vukovic, Dejan Markovic, Jovana Tajevic, Lana Milenkovic, Tamara Peric. Impact of Special Care Dentistry training on attitudes of undergraduate students towards dental patients with disabilities a pilot study. 24 th Congress of International Association of Disability and Oral Health, Dubai UAE, 2018 – prva nagrada u kategoriji najbolji istraživački rad iz oblasti edukacije.