Jovana Maksić

Generacija 2013/14

 

OBRAZOVANJE

Charité – Universitätsmedizin – Berlin, Nemačka, oktobar 2018. do danas, Master medicinske neuronauke

New York University Shanghai – Šangaj, Kina, septembar 2014 – maj 2018. Diplomirala neuronauku sa prosečnom ocenom 3.3 od 4.00

ISTRAŽIVAČI RAD

Laboratorija Michael Brecht i Laboratorija John-Dylan Haynes, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Neuronski korelati obrade kanibalističkih slika

Master teza, mart 2020 do danas

 • Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)
 • Razvoj paradigme ponašanja
 • Pisanje etičkih predloga

Laboratorija Michael Brecht, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Igra i siva masa

Rotacija u laboratoriji i student pripravnik, jul 2019. do danas

 • Stereotaksična hirurgija kod pacova
 • Anterogradno praćenje
 • Duboka stimulacija mozga
 • Snimci ultrasonične vokalizacije
 • Perfuzija fiksacije cele životinje
 • Histologija i anatomija

Laboratorija Dietmar Schmitz, Charité – Universitätsmedizin, Istraživački centar za neuronauku, Berlin, Nemačka

Elektrofiziološko istraživanje neurona srednjeg entorinalnog korteksa

Rotacija u laboratoriji, januar – mart 2019.

– Priprema reza mozga miša

–  Elektrofiziologija celih ćelija na akutnim rezovima mozga

– Analiza podataka

Laboratorija Robert C. Froemke, Medicinski fakultet Univerziteta u Njujorku, Skirball institute biomolekularne medicine – Njujork, Njujork

Istraživačka ERP studija: Ljudski slušni zadatak „kreni / ne kreći“

Student pripravnik, januar – decembar 2017.

Podsticanje saradnje između laboratorije Robert C. Froemke (NYU Langone Medical Center) i Laboratorije za translativna auditivna istraživanja (Bellevue Hospital)

–     EEG snimci (pacijenti sa normalnim sluhom i kohlearnim implantatom)

–    Redukcija artefakata

–    Analiza podataka

 Pedijatrijska neurologija EEG laboratorija, Opšta bolnica “Đorđe Joanović” – Zrenjanin, Srbija

Stažiranje tokom leta, jun-avgust 2016.

 • Asistencija pri kliničkim EEG snimanjima i prijemu pacijenata koji pate od epilepsije

–   Otkrivanje, praćenje i izveštavanje o klinički značajnim događajima tokom snimanja

– Opsežni pregled literature o kliničkoj elektroencefalografiji

 

POČASTI I NAGRADE

NeuroCure – stipendija klastera izvrsnostiUniverzitet Njujork – na spisku dekanata Šangaja za akademsku 2016-2017Univerzitet Njujork – puna školarinaStipendija škole „Ruđer Bošković” za međunarodni IB Diploma Program -stipendija za smanjenje školarine

SERTIFIKATI

Osnovni kurs iz laboratorijskih nauka o životinjama (miš / pacov)

Goethe Zertifikat B2 (82/100)

TOEFL iBT (115/120)

VEŠTINE I TEHNIKE

–   Elektroencefalografija (EEG)

–    Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)

–    Metoda nametnute voltaže (patch clamp)

–    Analize ponašanja kod glodara

–    Stereotaksična hirurgija kod pacova

–    Perfuzija fiksacije cele životinje

–    Histologija i anatomija

–    Snimanje svetlosnom mikroskopijom

–    Analiza podataka

Softver – MATLAB, R, MS

Jezici: srpski jezik (maternji), engleski jezik (tečno govori), nemački jezik (tečno govori), kineski mandarinski (srednji nivo)

VOLONTERSKI RAD

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – Beograd, Srbija

„Mesto na kome se ukrštaju neuronauka i filozofija”

Organizator predavanja i prezenter, decembar 2016.

 • Organizovala je i prezentovala na brojnim predavanjima na Univerzitetu u Beogradu, na kojima se diskutovalo o ključnim pitanjima neuronauke i filozofije

Međunarodno odeljenje Šangajske srednje škole – Šangaj, KinaNacionalni turniri za akademske debate srednjih škola u Šangaju, regionalni drugi krugKinesko udruženje za javni govor i debatu

Debatni sudija, 2016.

 • Uspešno je ispunila sve obaveze debatnog sudije, uključujući i organizovanje debatnih timova, merenja vremena tokom debate, izračunavanje bodova govornika, davanje povratnih informacija i donošenje odluke o konačnom pobedniku.

REFERENCE

-Dr. Robert C. Froemke, glavni istraživač u Laboratoriji Froemke
New York University School of Medicine
Skirball Institute of Biomolecular Medicine

-Prof. Dr. John Rinzel, profesor neuronauke i matematike
Center for Neural Science and Courant Institute of Mathematical Sciences
New York University

-Prof. Dr. Michael Brecht
Animal Physiology / Systems Neurobiology and Neural Computation
Bernstein Center for Computational Neuroscience
Humboldt University Berlin