Una Divović  

          Generacija 2018/19.

Studiram Arhitekturu na univerzitetu u Beogradu.
Sada sam druga godina i posle fakulteta planiram da se bavim projektovanjem.