Zdrav stav

U okviru školskog projekta „Zdrav stav“ organizuju  se razne aktivnosti sa ciljem da se unapredi celokupno zdravlje učenika škole i formiraju stavovi, navike i ponašanje koje vodi zdravom načinu života.

Teme o kojima se najčešće govori su štetnost korišćenje psihoaktivnih supstanci, zdrava ishrana,reproduktivno zdravlje, a predavači su  lekari, psiholozi i drugi stručni saradnici škole. Veoma često se koristi radioničarski tip rada , koji je opše prihvaćen i koji daje mogućnost svakom pojedincu da učestvuje i na svoj način komentariše o temi.

Poseban vid popularisanja zdravlja i zdravih stilova života odviija se i kroz obeležavanje značajnih datuma kao što su Svetski dan borbe protiv side, Svetski dan zdrave hrane,Svetski dan zdravlja .