Nemanja Maraš

Đak generacije 2007/08

Nemanja Maraš je rođen 1989. u Beogradu, gde je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek primenjena grafika, atelje fotografija. Modnom fotografijom se bavi od kraja 2006. a dve godine kasnije počinje sa eksperimentalno-konceptualnim stvaralaštvom. Do sada je sarađivao sa mnogim modnim dizajnerima, muzičarima, glumcima, izdavačkim i modnim kućama, kao i sa humanitarnim i nevladivnim organizacijama. Od 2014. redovni je član ULUPUDS-a.
Imao je osam samostalnih izložbi, učestvovao je na dva svetska bijenala studentske fotografije i na više grupnih izložbi.
Profesor je na Institutu za umetničku igru i primenjeni umetnik.