Ivana Nikolić

Ivana Nikolić, đak generacije 2005, radi kao postdoktorski istraživač u Španskom nacionalnom centru za kardiovaskularna istraživanja (CNIC) u Madridu (Španija)

Diplomirala sam molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Iste godine započela sam doktorske studije imunologije na istom fakultetu, koje sam završila 2014. godine. U svom doktorskom radu istraživala sam farmakološku modulaciju autoimunog dijabetesa tipa 1 molekulom koji oslobađa ugljen monoksid CORM-A1 (Diabetologia and Scand J Immunol). Dobila sam nagradu Fondacije “Goran Ljubijankić” za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti molekularne biologije za 2014. Tokom doktorskih studija dodeljena mi je veoma prestižna stipendija Albert Renold koju dodeljuje EFSD (Evropski fond za održivi razvoj) i provela sam tri meseca radeći u laboratoriji Dr Stelan Sandlera na Univerzitetu Upsala u Švedskoj.

U aprilu 2015. Sam započela svoje postdoktorske studije u laboratoriji Dr Gvadalupe Sabio na CNIC u Madridu u Španiji: Kinaze stresa kod dijabetesa, raka i kardiovaskularnih bolesti.

Za svoje postdoktorske studije dobila sam veoma prestižnu međunarodnu stipendiju: CNIC IPP FP7 Marie Curie Program (2015-2018).  Jedan od mojih postdoktorskih projekata bio je proučavanje uloge proteina kinaze  p38g i p38d aktiviranih stresom u razvoju bezalkoholnog oboljenja jetre i steatoze. Došli smo do zaključka da gojazni pacijenti u jetri imaju povećan p38g/d i da ove dve kinaze kontrolišu steatoze jetre modulacijom infiltracije neutrofila. Izabrana sam da predstavim rezultate istraživanja na Godišnjoj skupštini Udruženja imunologa Srbije u aprilu 2016. (usmeno izlaganje), a objavili smo istraživanje i u EMBO časopisu (González-Terán B*, Matesanz N*, Nikolic I*, et al, EMBO J 2016; 35(5):536-52. *prvi put jedan od autora).Nakon toga, fokusiram se na proučavanje uloge proteina kinaza p38d specifične za masno tkivo u termogenezi smeđeg masnog tkiva (BAT). Za rad na ovom projektu osvojila sam veoma prestižnu stipendiju EFSD/Lilly Young Investigator Research Award Programme (2017.; 50.000 EUR) koja se dodeljuje mladom, inovativnom istraživaču koji se bavi dijabetesom i njegovim posledicama kako bi se promovisala izvrsnost u edukaciji na polju medicine. Radeći na ovom projektu imala sam priliku da pokažem svoje liderske sposobnosti i otkrili smo da nedostatak p38a u masnom tkivu štiti miševe od gojaznosti koja nastaje kao posledica dijeta sa visokim sadržajem masti tako što povećava potrošnju energije i BAT termogenezom aktivira drugi p38 izoform, p38d. naši rezultati objavljeni su u PLOS Biologija (Matesanz N*, Nikolic I*, et al, PLOS Biol 2018; 16(7):e2004455. *prvi put jedan od autora) i izabrana sam da održim kratku usmenu prezentaciju na XL SEBBM kongresu u Barseloni, 2017. Godine 2019. započela sam rad na projektu koji istražuje ulogu kinaza stresa u T ćelijama kod gojaznosti. Za ovaj projekat sam po drugi put dobila nagradu EFSD/Lilly Young Investigator Research Award Programme (2019.), a takođe mi je dodeljena i prestižna EFSD Rising Star stipendija, koja se dodeljuje mladim inovativnim istraživačima, kao i stipendija Juan de la Cierva Incorporacion (2019-2022.)koja se donira iz sredstava Državnog programa Španije za promociju talenata i njihovo angažovanje u R&D&I. Kao rezultat mog profesionalnog angažovanja, objavljeno je 2o mojih istraživačkih članaka u različitim recenzijama u časopisima iz oblasti imunologije i dijabetesa (u 8 sam navedena kao glavni autor i nosilac projekta, a u jednoj recenziji sam saradnik-koautor). Istovremeni rad na nekoliko paralelnih projekata omogućio mi je da dodatno unapredim svoje liderske veštine i da rukovodim svim aspektima projekta (budžet, izrada studije, izvođenje eksperimenata, objavljivanje rezultata istraživanja).

S bozirom na to da nauka ne podrazumeva samo istraživački rad, već i deljenje znanja i iskustava, aktivno sam uključena u mentorski rad sa studentima osnovnih studija: mentor dvoje CICERONE studenata na CNIC (2017.); mentor na XL SEBBM kongresu u Barseloni – supervizor “Iniciación a la Investigación” (2017.) i ko-mentor na izradi magistarske teze (2018.) i jedne doktorske teze (u toku). Takođe sam bila gostujući predavač na master programu 2019/2020. Životinjski modeli u imunologiji Medicinskog fakulteta Compultense univerziteta u Madridu. Osim toga, učestvovala sam u organizaciji CNICPhDay 2015. i 2020. (koji je odložen zbog epidemije COVID 19), godišnji sastanak koji organizuju studenti doktorskih studija i istraživači postdoktoranti sa CNIC. Rezultate svojih istraživanja predstavila sam na više od 13 nacionalnih i internacionalnih kongresa (usmena prezentacija – 13. Forum mladih naučnika, FEBS, Petrograd 2013.; Godišnja skupština Društva imunologa Srbije 2012, 2014. i 2016., XL SEBBM kongres u Barseloni 2017., 55.EASD godišnja skupština u Barseloni 2019.; i na skupu Imunologija na ušću multidisciplinarnih pristupa u Beogradu 2019.).Takođe sam osvojila nagradu za najbolji plakat na 2. Kongresu Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, 2013.godine.