Nastasija Čelebić

Đak generacije 2017/18.

Studira Psihologiju na Erasmus univerzitetu u Roterdamu (Holandija).

Deo intervjua iz Sokolskih novina ( Broj 34, jun 2020, godina XVII)

Na koji način ti je pomoglo iskustvo Diploma programa na fakultetu?

Za razliku od ostalih studenata, bila sam prilično spremna na količinu materijala i znala sam kako da se izborim sa time. Takođe sam bila naviknuta na stres (u ovom slučaju sreća u nesreći) i već sam imala razvijene tehnike kako da se nosim sa velikom količinom stresa. Pisanje eseja i čitanje članaka kako i referenciranje mi je bile potpuno poznato, tako da nisam imala nikakvih problema.

Da li si imala omiljenog profesora?

Razredna Ivana Mandić. Časovi ekonomije su uvek prolazili brzo iako nije bilo uopšte lako savladati materiju, na kraju smo bili spremni da na ispitu postignemo odlične rezultate. Iako ekonomiju nisam odabrala za dalje školovanje, jako mi je pomogla u načinu razmišljanja i kako pristupiti problemu. I za to sam zahvalna razrednoj.