Ilija Samardžija

Generacija 2006/07.

Fakultet: University of Essex – BSc in Economics

Prethodno radno iskustvo: Key Account and Operatons Manager u kompaniji Colliers International Serbia – Vođenje svih timova prilikom saradnje sa ključnim stranim i domaćim klijentim na projektima koji su obuhvatali širok spektar savetodavnih Real Estate usluga kao i svakodnevno operativno vođenje kompanije.

Trenutni posao: Real Estate Manager u kompaniji Enosis – Menadžment i komercializacija protfolia nepokretnosti u vlasništvu kompanije.