Filip Petrović

Generacija 2012/13.

Studirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao 2019. godine sa prosekom 9,13.

Trenutno je na specijalizaciji vaskularne hirurgije na Klinici za Vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju u Beogradu.